SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
6
3
8
5
ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2018-2023 Thứ Ba, 26/06/2018, 15:15

Hội Nông dân thị xã giá Rai tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 25/5/2018, tại Hội trường Thị ủy thị xã Giá Rai đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thị xã Giá Rai. Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Hữu Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Đ/cLê Phương Thức, Phó Bí thư Thường trực thị xã Giá Rai, các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, UBMTTQ, UBND huyện và các ngành đoàn thể đến dự. Đặc biệt là sự có mặt của 133 đại biểu chính thức đại diện cho 8.725 hội viên nông dân trong toàn thị xã Giá Rai về tham dự Đại hội.

 

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thị xã Giá Rai lần thứ XI – nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Thị ủy, Ban Dận vận Thị ủy cùng với sự hỗ trợ tích cực của UBND thị xã và các ngành có liên quan, Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã, đã chỉ đạo điều hành từ thị xã đến cơ sở thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đạt hiệu quả cao.

Trong thực hiện nhiệm vụ, BCH HND hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, sâu sát cơ sở và hội viên để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời. Có quy chế hoạt động đúng theo Điều lệ Hội quy định thường xuyên, nắm chặt tình hình cơ sở Hội để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắt. Phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung và hình thức đa dạng đi sát thực tế, chất lượng sinh hoạt của Chi, Tổ Hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra Chi, Tổ Hội ngày càng được nâng lên cả về chất lượng cũng như số lượng, thực hiện có hiệu quả 3 phong trào của Hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xuất hiện nhiều mô hình hay và những gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ tới, xác định thị xã Giá Rai là đô thị vệ tinh kinh tế thương mại của tỉnh; với thế mạnh là phát triển công – nông nghiệp, thương mại, dịch vụ là điều kiện đưa kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, cơ cấu sản xuất được chuyển đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của hội viên nông dân, làm thay đổi diện mạo của thị xã một cách cơ bản, là cơ sở cho sự phát triển vững chắc trong những năm tới. Đây là động lực, tiền đề để HND thị xã vận động hội viên nông dân mở rộng sản xuất theo hướng đa canh, đa con, liên kết sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá trị nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, các cấp Hội có điều kiện để mở rộng thực hiện các phong trào nông dân và nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội do được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, tiêu biểu như Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án“Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg  ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”. Qua đó giúp cho các cấp Hội triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương nên được hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện, đóng góp nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Với chủ đề: “ Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững” nhằm thực hiện thắng lợi NQ nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp HND sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong việc xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế, nhất là trong giai đoạn hiện nay thị xã Giá Rai đang tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quyết tâm xây dựng thị xã “xanh – sạch – đẹp – văn minh” gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị, quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao để phát triển, trở thành đô thị vệ tinh về kinh tế, thương mại của tỉnh.

 

   Trần Thị Hằng

 

 

 

 


Số lượt người xem: 298 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày