SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
6
3
9
2
ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2018-2023 Thứ Bảy, 02/06/2018, 14:45

Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu: Công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố thành công tốt đẹp.

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Kế hoạch số 190-KH/HNDTW, ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam “về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023”.

 

Đại hội HND huyện Vĩnh Lợi

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cáp Hội và giai cấp nông dân trong tỉnh Bạc Liêu, để tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Qua đó, Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ mới.

Công tác nhân sự Đại hội được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh quan tâm chỉ đạo và tranh thủ ý kiến của cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng quy định, quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng hợp lý, có tính kế thừa và phát triển.

Các đơn vị cũng đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng, gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của hơn 60 ngàn hội viên trong tỉnh, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

Thông qua  Đại hội, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân được nâng lên, nắm rõ hơn vai trò, nhiệm  vụ của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, tăng cường tinh thần đoàn kêt, tích cực phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đẩy nhanh việc thực hiện Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước đáp ứng với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Tính đến ngày 01/6/2018, 7/7 đơn vị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành công tác Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.

                           Ngô Minh 

 


Số lượt người xem: 246 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày