SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
9
7
1
9
2
Tin hoạt động Thứ Tư, 26/11/2014, 13:55

Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Bạc Liêu thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động, giữ vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào cách mạng. Lãnh đạo giai cấp nông dân trung thành tuyệt đối với Đảng, tích cực phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, dũng cảm trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Tích cực thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời tăng cường vai trò là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào do Hội Nông dân đề ra, đặc biệt là tích cực tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay.

 

Sau khi quán trỉệt Chủ trương thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 89-KH/HND về việc tuyên truyền “Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011 – 2015 và Kế hoạch số 90-KH/HND về việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long và xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (điểm chỉ đạo của tỉnh) và triển khai đến cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các huyện, thành Hội và sau đó chỉ đạo các các huyện, thành hội chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở chỉ đạo các Chi, tổ Hội triển khai phổ biến đến hội viên nông dân các xã, phường, thị trấn nắm được các nội dung của các Văn bản về Chương trình xây dng nông thôn mới. Kết quả, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức triển khai 2 Kế hoạch số 89 và 90 của tỉnh Hội và các văn bản có liên quan đến Chương trình xây dng nông thôn mới trong cán bộ, hội viên, nông dân được 1.172 cuộc với 41.905 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Lộ giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) do nông dân đóng góp xây dựng. Ảnh: L.D

 

Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các cấp Hội, đặc biệt là Hội cơ sở quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội tổ chức thực hiện và cụ thể hóa nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Công tác tuyên truyền được vận dụng linh hoạt mọi lúc, mọi nơi, nhất là lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các chi, tổ Hội hàng tháng, từng bước giúp người dân nhận thức đúng để từ đó chuyền sang hành động tích cực trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua công tác tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp, đa số cán bộ, hội viên, nông dân đồng tình ủng hộ, nhất là đối với cán bộ, hội viên, nông dân tại các xã là điểm chỉ đạo của tỉnh, huyện đã nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Qua đó, có một số hội viên, nông dân tích cực hiến đất xây dựng lộ giao thông nông thôn, di dời các hạng mục công trình xây dựng lấn chiếm lộ giới, trồng cây xanh làm hàng rào xung quanh nhà, hiến đất xây dựng trường học; tham gia đào kênh thủy lợi, thủy nông nội đồng, đồng tình đóng góp đất đai xây dựng ô đê bao khép kín để bảo vệ sản xuất và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao…

Hội Nông dân tỉnh củng đã lựa chọn một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới dễ làm, ít đầu tư kinh phí để tuyên truyền đến hội viên nông dân tích cực thực hiện, cụ thể như tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, vận động hội viên nông dân đóng góp công sức, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các trục đường giao thông nông thôn, góp công thực hiện các công trình thủy nông nội đồng. Tiêu chí về kinh tế - tổ chức sản xuất, tổ chức tư vấn  cho hội viên nông dân xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế theo quy mô kinh tế hội  gia đình, hướng dẫn theo phương pháp “Cầm tay, chỉ việc” và chỉ đạo nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao. Vận động hội viên nông dân thành lập các tổ hợp tác, Câu lạc bộ theo ngành nghề, sở thích, tỉnh Hội hỗ trợ các điều kiện cần thiết theo nhu cầu để các mô hình hợp tác hoạt động có hiệu quả kinh tế cao. Tiêu chí về văn hóa – xã hội thì tuyên truyền vận động hội viên nông dân xây dựng đời sống văn hóa mới, tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, nhanh chống xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vận động 100% hộ gia đình hội viên giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, đóng góp công sức xây dựng ấp văn hóa tiến tới xây dựng xã văn hóa đúng theo tiêu chí quy định. Tiêu chí về bảo vệ môi trường thì vận động mọi người tích cực thực hiện phong trào vườn, nhà, xanh, sạch, đẹp, mỗi gia đình đều dùng nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn quy định và có hố xử lý nước thải hợp vệ sinh, không sử dụng các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật cấm lưu hành và không có những hành vi làm hủy hoại môi trường…

Bên cạnh, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa tỉnh Hội và Huyện ủy Vĩnh Lợi về việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2012 – 2015, nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể của 2 đơn vị trong việc tuyên truyền và hỗ trợ nông dân thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhằm giúp hội viên nông dân hiểu và phát huy vai trò chủ thể của mình trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới vì đây củng là ước nguyện của đông đảo hội viên nông dân nhằm làm thay đổi diện mạo nông thôn và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao mức sống.

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, điều cốt lõi là phải nâng cao được đời sống của nông dân. Từ sự nhận thức đó, Hội Nông dân tỉnh đã vận dụng linh hoạt phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” và đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đây là một phong trào lớn của Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo. Trong 2 năm qua, tỉnh Hội đã tranh thủ nguồn phân bổ Quỹ Hỗ trọ nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tỉnh Hội đã giải ngân trên 4,5 tỷ đồng cho hội viên nông dân thực hiện các dự án chăn nuôi, sản xuất. Bước đầu đã tạo sự phấn khởi của đa số hội viên nông dân. Ngoài ra, các cơ sở Hội đã ký tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn  từ các Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội hàng trăm tỷ đồng để đầu tư cho chăn nuôi, sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bên cạnh, tỉnh Hội đã chỉ đạo các cơ sở Hội vận động hội viên nông dân thành lập các nhóm hợp tác, tổ hợp tác, Hợp tác xã để sản xuất theo quy mô lớn, đặc biệt là thực hiện cuộc vận động hội viên nông dân tham gia hình thành “cánh đồng mẫu lớn” để thực hiện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và sản lượng, đủ điều kiện cung ứng cho xuất khẩu, mang ngoại tệ về cho đất nước. Hội Nông dân các cấp xác định tổ chức Hội chính là chiếc cầu nối giúp cho hội viên nông dân tiếp cận với kiến thức sản xuất mới với hiệu quả cao, qua đó tín chấp và hỗ trợ cho nông dân được vay vốn ưu đãi từ các Ngân hàng và trực tiếp thực hiện một số dự án phát triển kinh tế, xã hội, tham gia bảo vệ tốt môi trường và góp phần đắc lực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bước sang năm 2014 và những năm tiếp theo, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi sẽ được tỉnh Hội tiếp tục tuyên truyền phát động cả chiều rộng và chiều sâu, tạo động lực lớn để thúc đẩy ý chí vươn lên làm giàu của nhiều hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy kinh tế của nhiều địia phương phát triển, cảnh quang môi trường và bộ mặt nông thôn ngày càng thêm đổi mới.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, phong trào thi đua thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được các cấp Hội triển khai thực hiện sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh, bởi lẽ đây là vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội Nông dân các cấp. Đặc biệt là công cuộc xây dựng nông thôn mới luôn gắn với việc xây dựng người nông dân mới có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới như mục tiêu hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã đề ra.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân các cấp, HND tỉnh quyết tâm chỉ đạo cao hơn nữa về công tác tuyên truyền XDNTM và tin rằng trong thời gian tới đây, với những chủ trương, chính sách mới của Chính phủ và sự đồng thuận cao của xã hội, chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dng nông thôn mới, sớm đưa nông thôn Bạc Liêu phát triển hòa vào sự phát triển chung của đất nước.

                           Ngô Minh


Số lượt người xem: 12996 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày