SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
8
4
2
5
7
Tin hoạt động Thứ Hai, 10/09/2012, 14:25

Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ Hội nghị 2 năm thực hiện Quyết định sô 1045/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Quang cảng hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện QĐ 1045 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định sô 1045/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Kế hoạch số 554-KH/HND ngày 22/7/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vể việc triển khai thực hiện “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015”; Căn cứ Kế hoạch số 59-KH/HNDT ngày 19/01/2011 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015”. Qua 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã đem lai nhiều kết quả đáng kể. Hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và thực hiện Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Ngày từ đầu năm Ban Tuyên huấn – Đào tạo tham mưu giúp Ban thường vụ xây dựng nội dung chương trình, kế họach đào tạo bổi dưỡng cho cán bộ Hội các cấp trong tỉnh, theo phân cấp gửi các huyện, thành phố. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tiến hành mở lớp. Qua 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Tỉnh Hội đã đưa 19 đồng chí đi tập huấn theo thư triệu tập của Trung ương Hội. Bên cạnh, tỉnh Hội phối hợp với trường Chính trị tỉnh mở được 02 lớp với 136 học viên tham dự.Thành phần là cán bộ Hội cấp huyện, thành phố và cơ sở Hội. Thời gian mỗi lớp là 5 ngày. Giáo trình giảng dạy do Trường Chính trị tỉnh biên soạn. Ngoài ra, trong 2 năm 2011 – 2012 tỉnh Hội còn phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức mở 14 lớp (ngắn ngày) theo cụm huyện, thành phố có 948 học viên là cán bộ Hội cơ sở tham gia học tập. Đồng thời chỉ đạo Hội nông dân các huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cùng cấp mở được 14 lớp tập huấn ngắn ngày tại huyện có 1.102 cán bộ tham dự. Thành phần là các đồng chí Chi hội trưởng, Chi hội phó.

 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của  Thường trực Tỉnh ủy, sự thống nhất cao của Ban Dân vận Tỉnh ủy và  sự phối hợp chặt chẽ của Trường Chính trị tỉnh trong việc đào tạo, tập huấn cán bộ Hội các cấp trong tỉnh. Đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh, đã kịp thời duyệt chi kinh phí đầy đủ, giúp cho việc mở lớp đào tạo cán bộ Hội được thuận lợi. Bên cạnh, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ Hội các cấp được tham dự các lớp tập huấn, qua đó giúp cho cán bộ Hội các cấp nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về công tác Hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ben cạnh, đa số cán bộ Hội cấp cơ sở hiện nay là do cán bộ ngành khác kiêm nhiệm, trình độ văn hóa thấp, tuổi đời cao, sức khỏe kém, chế độ đãi ngộ thấp, hoàn cảnh cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Từ đó gặp khó khăn trong việc học tập và công tác Hội.

THĐT


Số lượt người xem: 2134 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày