SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
6
0
3
5
0
Phong trào nông dân Thứ Tư, 09/05/2018, 15:35

Các cấp Hội Nông dân huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở ở huyện Hồng Dân đã có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở nông thôn. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội viên và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nông dân. Với phương châm hướng về cơ sở, Hội đã tập trung xây dựng các mô hình hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, tăng cường kết nạp hội viên mới…

 

Mô hình nuôi tôm càng xanh ở huyện Hồng Dân 

Những năm gần đây, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Hồng Dân phát triển mạnh, đời sống của người dân đã có bước phát triển đáng kể so với trước đây. Theo đó, lực lượng nông dân trên địa bàn huyện đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới mục tiêu tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu nội địa cũng như phục vụ xuất khẩu một cách bền vững. Với vai trò là “bệ đỡ” cho nông dân trong hoạt động sản xuất, các phong trào thi đua luôn được các cấp Hội Nông dân trong huyện chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo sự lan tỏa rộng rãi. Trong đó, phải kể đến là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.  Đây là phong trào trọng tâm của Hội Nông dân các cấp, mang tính chính trị xã hội, tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia các hoạt động kinh tế hộ. Thông qua phong trào này Hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ chăm lo đến đời sống thiết thực của Hội viên nông dân, đồng thời còn giúp cho Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng địa bàn dân cư, từng lĩnh vực hoạt động của nông dân.

Trong thời gian qua tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện đã có bước phát triển khá toàn diện theo hướng toàn diện, bền vững, sản xuất hàng hoá, đa dạng ngành nghề gắn với áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghiệp hoá, cơ giới hoá các khâu trong quy trình sản xuất. Từ thực tế đó BCH Hội nông dân huyện chỉ đạo cơ sở hội thành lập được 17 câu lạc bộ nông dân trên các lĩnh vực như: chăn nuôi, trồng trọt, nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, nuôi cá nước ngọt…có 521 thành viên tham gia. Hội đã phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn phổ biến và nhân rộng các mô hình kinh tế hộ gia đình làm ăn có hiệu quả như: VAC, lúa – cá – màu, lúa – tôm, tôm – cua – cá và các loại thuỷ sản khác.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội nông dân huyện cho biết, hàng năm số hộ đăng ký  phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hơn 12.000 hộ, số hộ đạt danh hiệu NDSXKDG hàng năm gần 8.000 hộ. Phong trào này đã được Hội nông dân các cấp trong huyện tập trung phát động mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu đến tận cơ sở, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo theo hướng bền vững và thực hiện về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của huyện  theo hướng bền vững, hiệu quả giai đoạn 2016 – 2020.

Với phương châm hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Hội cơ sở là nền tảng, xây dựng chi hội là địa bàn hành động và là cầu nối giữa tổ chức Hội với hội viên, Hội Nông dân các cấp đã tập trung xây dựng các mô hình hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, và tăng cường tập hợp, kết nạp hội viên mới. Đến nay, toàn huyện Hồng Dân có gần 13.000 hội viên, trong đó có 61% hội viên nòng cốt. Những năm gần đây, Hội xác định lấy kinh tế làm trọng tâm để tổ chức, tập hợp hội viên nông dân thông qua các loại hình tổ chức kinh tế, các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất. Hội viên nông dân được tổ chức liên kết sản xuất, hướng dẫn tập trung mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, đảm bảo chất lượng cao, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển giao kiến thức và áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất... Hội Nông dân huyện đã trực tiếp phối hợp đào tạo nghề ngắn hạn về chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi tôm theo mô hình công nghiệp, quảng canh cải tiến, trồng rau màu, giới thiệu việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn.

Trên thực tế, thay đổi tư duy sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, đảm bảo an toàn theo hướng bền vững là hướng đi để nông dân trong huyện đứng vững trong xu thế hội nhập. Bên cạnh đó, các Hội Nông dân  đã tập trung vào việc tuyên truyền, định hướng sản xuất cho nông dân - một trong những việc làm thiết thực để hình thành tư duy doanh nghiệp cho nông dân. Vì vậy hiện nay, tư duy doanh nghiệp đã hình thành rõ nét trong nhiều nông dân ở nhiều địa phương, nhất là ở các địa bàn vùng chuyên tôm, chuyên lúa. Đã có nhiều hộ chú trọng đến việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Ngày càng có nhiều nông dân trở thành những chủ gia trại, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Cùng với đó, sự tham gia của các cấp Hội Nông dân trong thực hiện chính sách cho nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh, nhất là những nông dân có năng lực kinh doanh đã góp phần tạo điều kiện cho nông dân thực hiện hiệu quả phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi thời gian qua. Đồng thời hình thành nên những tư duy sản xuất mới cho người nông dân, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp của huyện ngày càng phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.

Lâm Thái Hiệp

 


Số lượt người xem: 261 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày