null Các cấp Hội Nông dân huyện Hồng Dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Phong trào nông dân
Thứ năm, 15/08/2019, 09:18
Màu chữ Cỡ chữ
Các cấp Hội Nông dân huyện Hồng Dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân ở huyện Hồng Dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM) gắn với phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và đạt được nhiều kết quả tích cực. Để chương trình XDNTM ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân chung tay thực hiện.Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Diện mạo của nông thôn ngày càng khơi sắc.

 

Nông  dân trong huyện tích cực cải tạo vượn tạp trồng cây ăn trái

Ông  Nguyễn Quốc Tuấn,  Chủ tịch Hội Nông dân  huyện, cho biết: “Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào việc nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia XDNTM, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn. Đồng thời đổi mới hình thức sản xuất gắn với thực hiện phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường ở nông thôn”.

Bên cạnh đó, để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các cấp Hội tạo điều kiện cho hội viên, nông dân thảo luận dân chủ, bàn bạc, quyết định việc cần làm phù hợp với nguồn lực của từng địa phương. Qua đó, nhiều mô hình do Hội Nông dân tỉnh phát động mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân rộng như: mô hình Vườn, nhà xanh - sạch - đẹp; Tuyến đường kiểu mẫu; Thắp sáng đường quê; Xây dựng hố rác gia đình…

 

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh năm 2019, BTV Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức phát động hộ nông dân đăng kí SXKD giỏi năm 2019 được huyện được 451 cuộc có 16.256 hộ tham dự. Qua phát động có 11.310 hộ đăng ký tham gia phong trào. Trong đó Cấp tỉnh  8.716 hộ; cấp huyện 1.846 hộ; cấp tỉnh 655 hộ; cấp TW 93 hộ.Song song đó từ đầu năm đến nay các cấp Hôi nông dân từ huyện đến cơ sở cũng đã tuyên truyền vận động giúp hội viên, nông dân khởi nghiệp hiểu rõ, tư duy đúng, đồng thời khuyến khích, động viên cho những ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc có tính khả thi cao của nông dân kế quả tuyên truyền được 52 cuộc có 987 lượt người tham dự.  Đồng thời  phối hợp với với các ngành tổ chức được 13 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, có 390 lao động tham dự(Trong đó: 04 lớp nông nghiệp và 09 lớp phi nông nghiệp); sau khi đào tạo nghề có 190 lao động có công ăn việc làm. Nâng tổng số lao động qua đào tạo được 3.060 lao động, đạt 51% kế hoạch, Bên cạnh đó tổ chức được 10 cuộc tư vấn tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho trên 1.010 lao động tham gia. Thông qua đó, giới thiệu việc làm mới cho 1.974 lao động, đạt 75,92% kế hoạch (Trong đó: làm việc trong tỉnh 47 lao động; làm việc ngoài tỉnh 1.921 lao động và xuất khẩu 06 lao động).

 

Các cấp Hội trong huyện phối hợp với các ngành cùng cấp tuyên truyền phát động nông dân đăng ký thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, duy trì 100% hộ hội viên nông dân giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 12.484 hộ; tiếp tục thực hiện mô hình “ Vườn – nhà xanh, sạch, đẹp ” các cấp Hội đã tổ chức phát động được 95 cuộc có 3.768 hộ tham dự và phát 1000 tờ rơi; phát động phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư  được  52 cuộc, có 1.034 hội viên tham dự.

Ngoài ra các cáp Hội nông dân còn phối hợp với các ngành vận động hội viên, nông dân tuyên truyền dọn dẹp vệ sinh, phát hoang theo các tuyến lộ 159 m, sữa chữa 07 cầu giao thông nông thôn, xây dựng  2 tuyến lộ bê tông dài 11.500 m, xây dựng mới 3 cây cầu nông thôn, Nạo vét 12  kênh nội đồng dài 22.796 m,  dặm vá 7.983 m lộ nhựa.

Để giúp cho hội viên nông dân thực hiện các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao và phát huy nhân rộng điển hình. Từ đàu năm đến nay Hội nông dân huyện đã kết hợp với Hội nông dân tỉnh gải ngân được 6 dự án, có hơn 60 hộ hội viên nông dân tham gia, bao gồm dự án nuôi tôm càng xanh ở xã Ninh Thạnh Lợi; dự án cả tạo vườn tạp ở xã Ninh Qưới; dự án mô hình  tôm-lúa ở xã Vĩnh Lộc; dự án nuôi cá thác lác cườm ở xã Ninh Hòa và Ninh Qưới A; dự án nuôi cá bóng tượng ở xã Vĩnh Lộc A; dự án ươn và nuôi tôm sú ở thị trấn Ngan Dừa.Với tổng số vốn gần 1,2 tỷ đồng.

 

Để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM, các cấp  Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục thực hiện phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng và có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục thực hiện 3 phong trào của Hội Nông dân Việt Nam, trong đó trọng tâm là phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, XDNTM, nông thôn mới kiểu mẫu.     Tăng cường công tác phối hợp với các công ty, các ngành chức năng, tiếp tục mở rộng các hình thức phối hợp về các chương trình dự án, nhằm tranh thủ sự đầu tư, sự hỗ trợ của các ngành, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, để nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, xây dựng những mô hình sản xuất có hiệu quả. Phối hợp với phòng nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư, trạm bảo vệ thực vật, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với cây trồng, vật nuôi của nông dân ở từng vùng, từng địa phương.  Xây dựng, phát triển mô kinh tế  có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn

Tăng cường vận động, hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế tập thể theo hình thức trang trại, tổ hợp tác và hợp tác xã phù hợp với điều kiện tình hình địa phương, nhằm mở rộng quy mô sản xuất hiệu quả, chất lượng và lợi thế cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập;  quan tâm chỉ đạo phát triển đã củng cố, kiện toàn, một số hợp tác xã bước đầu hoạt động có lợi nhuận, liên kết xây dựng các loại hình kinh tế tập thể, phát huy vai trò của các câu lạc bộ tổ hợp tác.  Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường

Phối hợp với các ngành chức năng, tiếp tục phổ biến, quán triệt 21 tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: Hộ hội viên không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; Hộ nông dân SXKD Giỏi các cấp; hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, gương mẫu, uy tín trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương đề ra; hộ hội viên chấp hành thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương . Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng các mô hình về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát triển các loại hình câu lạc bộ nông dân; tập huấn và tổ chức các hoạt động tư vấn liên quan đến bảo vệ môi trường ở nông thôn; củng cố, xây dựng các câu lạc bộ bảo vệ môi trường, tham gia thực hiện một số nội dung trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu…

 

                                                                         (Lâm Thái Hiệp)

 

Số lượt xem: 363

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready