null Cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới

Tin hoạt động
Thứ năm, 27/12/2012, 10:01
Màu chữ Cỡ chữ
Cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới

 

Lãnh đạo HND tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Lợi ký kết kế hoạch liên tịch về XDNTM

Thực hiện, các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đọan (2011-2020)”; Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc “Phân công nhiệm vụ các sở, ban, ngành, đòan thể có liên quan phụ trách thực hiện nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; Kế hoạch số 89-KH/HNDT ngày 15/8/2011 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh vể việc Tuyên truyền Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2011-2015).

Trên cơ sở đó, năm 2012 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh lợi tổ chức triển khai và Lễ ký kết Kế hoạch liên tịch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đọan (2012-2015), thành phần tham dự gồm có: Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; các đ/c UVBTV Hội Nông dân tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đòan thể huyện Vĩnh Lợi; các đ/c UVBTV Hội Nông dân huyện, Chủ tịch các Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện, tổng số có trên 150 đại biểu tham dự. Kế họach liên tịch đã đề ra một số nội dung rất phù hợp, sát với tình hình thực tế, trọng tâm trước mắt là phối hợp tổ chức xây dựng và đảm nhận thực hiện một số tiêu chí dể làm, ít đầu tư nguồn lực, tốn kém của nhân dân như:

Tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn: Bằng nhiều phương pháp vận động nhân dân đóng góp công sức, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các trục đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi, thủy nông nội đồng có quy mô nhỏ.

Tiêu chí về kinh tế - tổ chức sản xuất: Tập trung tư vấn cho hội viên, nông dân xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế theo quy mô kinh tế hộ gia đình, Hội trực tiếp hướng dẫn hội viên, nông dân theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” để nhân rộng mô hình có hiệu quả. Qua đó, giúp cho nông dân tăng thêm thu nhập, nâng cao mức sống. Tổ chức thành lập các “Nhóm hợp tác”, “Tổ hợp tác” theo ngành nghề, sở thích, hỗ trợ các điều kiện cần thiết theo nhu cầu để các tổ hợp tác họat động đạt hiệu quả kinh tế cao.

Tiêu chí về văn hóa, xã hội: Tập trung vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Tổ chức các họat động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng ở nông thôn, vận động 100% hộ gia đình tiếp tục giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa, tiến tới xây dựng xã văn hóa nhằm góp phần xây dựng ấp, xã văn hóa theo tiêu chí quy định.

Tiêu chí về bảo vệ môi trường: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện mô hình Vườn, Nhà xanh, sạch, đẹp; mỗi gia đình đều sử dụng nước sạch, có hố xử lý rác thải hợp vệ sinh. Vận động nhân dân xây dựng hàng rào bê tông hoặc cây xanh, xây dựng nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch liên tịch giữa 02 đơn vị đã kí kết. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đòan thể địa phương chủ động tuyên truyền triển khai nội dung kế họach đến tận địa bàn nông thôn và tòan thể cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện để thực hiện. Kết quả, đến nay trên địa bàn tòan huyện có 8/8 Ban Chấp hành cơ sở Hội và 74/74 Ban Chấp hành Chi Hội  đã được triển khai chủ trương xây dựng nông thôn mời. Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã triển khai dự án môi trường thu gom và xử lý rác thải nông thôn, giai đọan đầu hỗ trợ 15 thùng rác, với tổng số tiền trên 90 triệu đồng; thành lập 01 Câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

Ngòai ra, năm 2012 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tập trung tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân hướng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đến 100% hộ dân ở 02 xã điểm của tỉnh, tương đương 5.737 hộ (Trong đó: Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, 3.575 hộ; Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi 2.126 hộ), từ 60-70% hộ nông dân ở 11 xã điểm còn lại, tương đượng 25.087hộ/11 xã và 20-25% hộ ở các xã còn lại trong tỉnh. Qua đó, gắn kết truyên truyền các ngày lễ lớn của Hội của đất nước; các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các Luật liên quan đến nông dân; phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu... thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên tham gia. Riêng Tỉnh Hội tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác 1 tháng 2 lần, từ đầu năm đến nay duy trì tổ chức được 17 lần, có 100% cán bộ, viên chức cơ quan tham dự. Kết quả các cấp Hội tổ chức tuyên truyền được 1.879 cuộc có hơn 71.175 lượt hội viên tham dự. Trong đó, có hơn 1.500 cán bộ Hội các cấp tham gia.

Nhìn chung, trong năm qua công tác tuyên truyền đã được cấp ủy, chính quyền, Hội các cấp quan tâm. Qua đó, cán bộ, hội viên, nông dân rất đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chủ trương về xây dựng nông thôn mới, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, các cấp, các ngành đồng tỉnh ủng hộ. Vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ngày được thể hiện rỏ nét, là chủ thể tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới…

ĐP

Số lượt xem: 89

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com