null Công tác tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng nông thôn mới năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012

Tin hoạt động
Thứ sáu, 04/01/2013, 13:48
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng nông thôn mới năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012

 Sau khi quán trỉệt Chủ trương thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 89-KH/HND ngày 15 tháng 8 năm 2011 về việc tuyên truyền “Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011 – 2015 và Kế hoạch số 90-KH/HND  ngày 15 tháng 8 năm 2011 về việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long và xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (điểm chỉ đạo của tỉnh) và triển khai đến cán bộ chủ chốt các huyện, thành Hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai 2 Kế hoạch số 89 và 90 của tỉnh Hội đến cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các huyện, thành phố và chỉ đạo các Chi, tổ Hội tổ chức sinh hoạt thường lệ vào ngày 14 hàng tháng triển khai phổ biến đến hội viên nông dân các xã, phường, thị trấn nắm được các nội dung của các Văn bản như sau: Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, ngày 12/4/2010 của Chính phủ về việc Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 14/2010/TT-NHNN, ngày 14/6/2010 của Ngân hàng Nhà nước về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP; Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 9/9/2010 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Triển khai thực hiện Nghị định 41 của Chính phủ; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011 – 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Công văn số 1668/BTĐKT, ngày 26/9/2011 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Riêng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Lợi soạn thảo và phát hành Hướng dẫn tiêu chí xây dựng gia đình nông thôn mới gồm có 15 tiêu chí và đã chỉ đạo các ngành đoàn thể chính trị xã hội các xã, thị trấn tổ chức triển khai đến đoàn viên, hội viên trong toàn huyện.
Kết quả, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức triển khai 2 Kế hoạch số 89 và 90 của tỉnh Hội và các văn bản có liên quan đến chủ trương xây dng nông thôn mới trong cán bộ, hội viên, nông dân được 1.172 cuộc với 41.905 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Qua công tác tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp, đa số cán bộ, hội viên, nông dân đồng tình ủng hộ, nhất là đối với cán bộ, hội viên, nông dân các xã điểm chỉ đạo của tỉnh, huyện đã nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới. Qua đó, có một số hội viên, nông dân tích cực hiến đất xây dựng lộ giao thông nông thôn, di dời các hạng mục công trình xây dựng lấn chiếm lộ giới, trồng cây xanh làm hàng rào xung quanh nhà, hiến đất xây dựng trường học; kênh thủy lợi, thủy nông nội đồng, đồng tình đóng góp đất đai xây dựng ô đê bao khép kín để bảo vệ sản xuất và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao…

THĐT

Số lượt xem: 50

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com