null Hội Nông dân huyện Đông Hải Vai trò của Hội Nông dân trong thực hiện các chương trình phối hợp theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và công tác vận động, phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Tin hoạt động
Chủ nhật, 23/01/2022, 14:14
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân huyện Đông Hải Vai trò của Hội Nông dân trong thực hiện các chương trình phối hợp theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và công tác vận động, phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Đông Hải là một huyện vùng sâu, đời sống của đại bộ phận bà con Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Song, với sự quyết tâm chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà, nên tình hình kinh tế, xã hội từng bước được phát triển. Đặc biệt là sau một thời gian triển khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673-QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”. Bước đầu đã tác động tích cực đến công tác Hội và phong trào nông dân.

Đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch HND huyện phát biểu tại Hội nghị

Hội Nông dân huyện đã tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định về việc thành lập Quỹ Hỗ hỗ trợ nông dân (QHTND) huyện; thông qua việc vận động, phát triển QHTND và sự đầu tư từ các nguồn vốn khác, hỗ trợ giúp cho nông dân trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế của huyện, từng bước nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân.
Hoạt động của Ban Chỉ đạo huy động QHTND tiếp tục được củng cố và kiện toàn, ngoài việc quản lý tốt nguồn vốn hiện có. Hàng năm, HND huyện tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch vận động QHTND và đề xuất với UBND huyện đưa vào chỉ tiêu vận động chung các loại quỹ ở địa phương; tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự đồng hành của các công ty, doanh nghiệp, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; và tranh thủ từ nguồn ngân sách huyện chuyển sang để bổ sung; chỉ đạo cho các cơ sở Hội tham mưu cho UBND các xã, thị trấn về công tác vận động QHTND, phối hợp tốt với Chi bộ, chính quyền và các đoàn thể, trực tiếp tuyên truyền vận động quỹ để hàng năm đạt chỉ tiêu Huyện giao. Ngoài ra, theo tinh thần Quyết định 673, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện, HND huyện đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với 05 phòng (Phòng Tài nguyên môi trường; Phòng Văn hóa – Thông tin; Phòng Kinh tế hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Lao động, Thương binh và xã hội) xây dựng các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, đề án thuộc phạm vi quản lý của các phòng có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó, tạo điều kiện để HND các cấp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, giúp nông dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất.

Kết quả trong năm 2021, vận động QHTND được 184.229.000 đồng, nâng tổng số đến nay là: 1.413.787.000 đồng. Trong đó: Ngân sách huyện cấp năm 2021 là: 200.000.000 đồng; các cấp Hội vận động trong cán bộ, hội viên, nông dân: 1.158.787.000 đồng; HND huyện vận động doanh nghiệp: 55.000.000 đồng. Từ nguồn vốn QHTND huyện xoay vòng, giải ngân được 25 lượt dự án, có 152 hộ vay, với số tiền 1.293.000.000 đồng. Ngoài ra, tranh thủ nguồn vốn QHTND của tỉnh, xoay vòng đầu tư 04 lượt dự án, có 51 hộ vay, số tiền 270.000.000 đồng; nguồn vốn QHTND Trung ương Hội xoay vòng đầu tư 09 lượt dự án, có 104 hộ vay, số tiền 01 tỷ 585 triệu đồng.
Nhìn chung, QHTND đã tác động tích cực đến tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua các dự án, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, cách làm hay của nông dân trong sản xuất được nhân rộng. Điển hình như mô hình nuôi Sò Huyết trong vuông tôm ở xã Định Thành A; mô hình nuôi Cua Đinh xã An Phúc, xã An Trạch; mô hình làm khô cá biển ở ấp 1 thị trấn Gành Hào; mô hình nuôi lươn không bùn tại xã Long Điền, Long Điền Đông, Long Điền Tây…Nguồn vốn vay đã phát huy được hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện kịp thời cho nông dân đầu tư phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, có việc làm tại chỗ, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo.
Tuy nhiên, thời gian qua công tác lãnh đạo, quản lý, công tác vận động phát triển QHTND huyện vẫn còn một số khó khăn hạn chế đó là: Nhận thức của một số ít cán bộ Hội về mục đích, ý nghĩa của QHTND chưa đầy đủ, còn thiếu phương pháp trong việc tuyên truyền, vận động nông dân phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay; một ít cơ sở chưa tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền nên việc tăng trưởng nguồn vốn chậm; việc xây dựng các mô hình dự án ở các xã chưa được quan tâm đúng mức và xem xét cho vay chưa đúng đối tượng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp nên hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ các mặt hàng nông sản đang gặp nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa nông sản có lúc xuống thấp, không bảo đãm lợi nhuận, từ đó đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của người dân.     
Với những hạn chế, cũng như vướng mắc trong quá trình vận động phát triển QHTND, HND huyện sẽ chi đạo thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:
Một là, tiếp tục củng cố, bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc khi có thay đổi về nhân sự, bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, phân công cán bộ Hội theo dõi việc sử dụng vốn vay từ QHTND từ lúc giải ngân đến việc đầu tư thực hiện các dự án của nông dân. Kịp thời xử lý những trường hợp xử dụng vốn sai mục đích để thu hồi.
Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết nhằm tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động để giúp nông dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất.
Ba là, tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Qũy hỗ trợ nông dân”. Quản lý, điều hành, sử dụng nguồn quỹ có hiệu quả. Tranh thủ với Huyện ủy, UBND huyện cân đối nguồn vốn của địa phương, kịp thời phân cho QHNTD. Ngoài ra, tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch vận động QHTND và đề xuất với UBND huyện đưa vào chỉ tiêu vận động chung các loại quỹ ở địa phương, để giao cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện. 
Bốn là, Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động  tham mưu cho Ban Chỉ đạo, đề xuất những chủ trương, giải pháp phù hợp để thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 có hiệu quả. Không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức hoạt động tập hợp được đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về tổ chức, số lượng, chất lượng.
Thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, tin chắc rằng HND huyện sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong việc thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và công tác vận động, phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trong tương lai./.

Nguyễn Quốc Nam – Chủ tịch HND huyện
 

Số lượt xem: 377

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready