null Hội nông dân huyện Hòa Bình phát huy vai trò, trách nhiệm, hỗ trợ nông dân vươn lên trong sản xuất

Tin hoạt động
Thứ năm, 08/12/2022, 09:57
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nông dân huyện Hòa Bình phát huy vai trò, trách nhiệm, hỗ trợ nông dân vươn lên trong sản xuất

Xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân trên bước đường đồng hành cùng giai cấp nông dân trong huyện, ngay từ đầu năm 2022, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo khẩn trương củng cố lại các tổ chức Hội các cấp, thống kê lại tình hình đời sống và sản xuất của nông dân, đặc biệt là những vấn đề bức xúc và những nhu cầu bức thiết của nông dân, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành chuyên môn, để có những định hướng, đề ra các giải pháp hỗ trợ nông dân một cách thiết thực, đáp ứng sự kỳ vọng của nông dân trong sản xuất, nhằm nâng cao mức sống.


Nông dân thu hoạch lúa Đông – Xuân trên cánh đồng xã Minh Diệu

Qua báo cáo của Hội Nông dân cơ sở, bên cạnh những thuận lợi cơ bản thì người nông dân vẫn còn gặp một số khó khăn, trở ngại cụ thể như sau:
-Trên lĩnh vực nông nghiệp thì do nông dân chỉ độc canh cây lúa, thâm canh 3 vụ làm hao mòn tài nguyên đất đai, môi trường sản xuất bị ô nhiễm thường xuyên, sản xuất không đạt hiệu quả. Bên cạnh, trong sản xuất và chăn nuôi chưa có mô hình luân canh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và chưa có tính bền vững.
- Kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp của một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất ứng dụng công nghệ cao và phòng chống thiên tai; một số cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa đủ điều kiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải, nên tình trạng xả thải ra kênh, rạch vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường nước.
- Nguồn nhân lực phục vụ mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao chưa được đào tạo bài bản; nông dân chỉ được tập huấn thông qua các lớp khuyến ngư; việc ứng dụng khoa học công nghệ gắn với áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đạt yêu cầu.
- Các tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp (tổ hợp tác, hợp tác xã) chưa có phương án sản xuất hiệu quả, thiếu mô hình liên kết cùng có lợi và chia sẻ rủi ro giữa nông dân với doanh nghiệp cung ứng vật tư, doanh nghiệp chế biến... Vì thế, nông dân vẫn là người chịu nhiều thua thiệt nhiều nhất khi gặp rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Từ những khó khăn nêu trên, Hội Nông dân huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như sau:
Một là cần tiếp tục chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về nội dung của tái cơ cấu nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm tạo sự thống nhất về tính tất yếu phải xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa dựa vào khoa học, kỹ thuật tiên tiến, có tính cạnh tranh cao gắn với thị trường tiêu thụ, ít gây ô nhiễm và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hai là, phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng của Chính phủ hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân tiếp cận các nguồn vốn đúng định mức và nhu cầu sản xuất để đầu tư phát triển; liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng đội ngũ lao động có tay nghề cao trong sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm, chế biến các sản phẩm xuất khẩu từ tôm nguyên liệu; lồng ghép chương trình đào tạo nghề, chương trình khuyến nông thực hiện đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nông dân các vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch.
Ba là, tiếp tục vận động hội viên, nông dân nâng cao ý thức về việc giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên đất, nước, nhất là môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, giảm sử dụng vật tư, nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đất đai, nguồn nước trên hệ thống các kênh thủy lợi để phát triển nông nghiệp bền vững. 
Bốn là, tiếp tục vận động thành lập tổ kinh tế hợp tác, khuyến khích thực hiện cung ứng các dịch vụ phục vụ sản xuất cho thành viên (cung ứng dịch vụ vật tư, kỹ thuật, thủy lợi, làm đất, thu hoạch, bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản,..); tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp liên kết, hợp tác với nông dân xây dựng các chuỗi giá trị lúa gạo, tôm trên cơ sở thực hiện liên kết 5 nhà (Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nông - Tổ chức tín dụng). 
Năm là, các ngành chức năng khẩn trương tham mưu cho chính quyền các cấp ưu tiên dành ngân sách đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng nội đồng; chuyển đổi cơ chế quản lý vận hành các công trình và dịch vụ thủy lợi theo cơ chế thị trường, gắn lợi ích với quyền, trách nhiệm của người sử dụng nước; thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống công trình theo quy định bảo trì và vận hành, bảo đảm cho hệ thống công trình vận hành an toàn, ổn định, tránh để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sản xuất.
Hội Nông dân các cấp trong huyện sẽ tăng cường công tác kết nối với các công ty, đơn vị sản xuất con giống, vật tư sản xuất nông nghiệp với nông dân, giúp nông dân tiếp cận trực tiếp được sản phẩm với giá thành thấp nhất, bảo đảm giảm được chi phí sản xuất và có được lợi nhuận cao nhất cho người nông dân.
Huyện Hội sẽ tiếp tục phối hợp với ngành chức năng của tỉnh và huyện, tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên nông dân từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh và internet để phục vụ sản xuất và đời sống, xem đây là một trong những  quyết sách để xây dựng và hình thành nên lực lượng nông dân thế hệ mới để theo kịp với nhu cầu phát triển của xã hội.
Với những giải pháp cụ thể và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, và sự đổi mới tư duy của người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân và nông thôn cộng với công nghệ sản xuất ngày càng tiến bộ, sẽ tác động tích cực đến đời sống và sản xuất của nông dân trong giai đoạn cách mạng khoa học 4.0 hiện nay mà nông dân cả tỉnh đang quyết tâm thực hiện, với tinh thần phấn đấu vươn lên với khát vọng làm giàu của nông dân trong huyện và sự đồng hành của Hội Nông dân các cấp, tin rằng bước sang năm 2023, nền nông nghiệp toàn diện của huyện Hòa Bình sẽ phát triển một cách nhanh chóng và bền vững, đời sống của người nông dân nhanh chóng đạt mục tiêu ấm no, hạnh phúc./.

Nguyễn Văn Chiến

Số lượt xem: 338

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready