null Hội Nông dân huyện Hòa Bình tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tin hoạt động
Thứ ba, 06/07/2021, 16:04
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân huyện Hòa Bình tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 01/7/2021, Ban Chấp hành Hội Nông dân (ND) huyện tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2018 – 2023). Trong tình hình thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, Hội ND huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở quan tâm hỗ trợ hội viên, nông dân, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả đáng phấn khởi.
Trong 2 năm qua, Hội ND huyện đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp huyện đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: 8/14 chỉ tiêu đạt và vượt; 3/14 chỉ tiêu đạt trên 68%; 3/14 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 60%. Hội ND huyện luôn đặt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng các chi, tổ Hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, để mọi chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, các chương trình, kế hoạch của các cấp Hội đều đến được với cán bộ, hội viên nông dân.
Trong điều kiện phải thực hiện phương án phòng, chống dịch Covid-19, bằng nhiều phương thức tuyên truyền, Hội đã triển khai 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương HNDVN đến 8/8 xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Trong công tác cán bộ, đã tiến hành bổ sung 07 đồng chí vào Ban Chấp hành huyện; 03 ủy viên Ban Thường vụ, 01 Chủ tịch và 01 phó Chủ tịch HND huyện. Phát triển 2.654 hội viên mới, nâng tổng số toàn huyện đang có 6.229 hội viên (trong đó 1.134 hội viên nữ, 560 hội viên là người dân tộc, 825 hội viên tôn giáo, 3.096 hội viên nòng cốt). Tổ chức sinh hoạt lệ chi, Tổ Hội hàng tháng, quý được 180 cuộc, có 4.983 lượt cán bộ, hội viên tham dự. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 14 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 340 cán bộ chi, Tổ Hội cơ sở. Đưa 30 cán bộ Hội đi tập huấn công tác Hội theo triệu tập của tỉnh Hội. Chỉ đạo 70/70 chi Hội tổ chức Hội nghị chi Hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công tốt đẹp. Hàng năm, trên 90% đơn vị Hội xếp loại mạnh và khá, không có đơn vị yếu kém. Qua đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu hằng năm, Ban Thường vụ HND huyện đã khen thưởng cho 25 tập thể và 27 cá nhân cơ sở Hội và chi Hội, tỉnh Hội khen thưởng cho 04 cá nhân, Trung ương Hội khen tặng cho 01 cá nhân cơ sở Hội.
Để hỗ trợ hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nhận ủy thác của 35 Tổ vay vốn với 741 hộ vay, hiện nay còn dư nợ là 94 tỷ 789 triệu đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận được các nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Hội đã nhận ủy thác với 69 Tổ có 3.468 hộ vay với tổng dư nợ 93 tỷ 425 triệu.
Công tác xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) có sự khởi sắc. Đến nay, ngân sách huyện đã cấp bổ sung 400 triệu đồng; 7/7 đơn vị vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ 156 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND cấp huyện đạt trên 973.850.000 đồng; đồng thời, tiếp nhận 750 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ của tỉnh và Trung ương ủy thác. Qua đó, Hội đã triển khai thực hiện 10 dự án, hỗ trợ việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn.

Đồng chí Võ Văn Thắng, Phó Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hàng năm, có trên 32.134 lượt hộ hội viên nông dân tham gia đăng ký thực hiện các tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi; đã có13.118 hộ được công nhận đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội còn tạo điều kiện thuận lợi giúp nông dân gia tăng mối liên kết theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp trong việc nuôi tôm, cua, cá hàng hóa; hỗ trợ nông dân thực hiện những ý tưởng, kinh doanh những sản phẩm mới, tổ chức quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường… Xác định nuôi trồng thủy sản và trồng lúa là 2 ngành kinh tế mũi nhọn của huyện cũng như của bà con nông dân, các cấp Hội chủ động bám sát chủ trương của cấp ủy, chính quyền các cấp để triển khai hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và số lượng hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Hội chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ hội viên, nông dân và hướng dẫn thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện; thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; sản xuất theo quy hoạch kết hợp bảo vệ môi trường, nuôi tôm quảng canh cải tiến, nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh và chủ động hướng dẫn nông dân tham gia thực hiện Chương trình OCOP, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  quan tâm đến những sản phẩm thế mạnh của địa phương. Điển hình như: Mô hình nuôi sò huyết, nuôi cua thương phẩm; ươm gièo cua giống; nuôi tôm 2 giai đoạn, nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh… Đến nay, Hội thành lập được 5 Hợp tác xã, 20 Tổ hợp tác, 27 tổ Hội nghề nghiệp, 01 chi Hội nghề nghiệp, nhằm hỗ trợ nông dân liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội Nông dân (HND) huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết số 03-NQ/HNDT và Kế hoạch số 10-KH/HNDT của HND tỉnh  về “Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018 – 2023”, các cấp Hội thực hiện được 242 cuộc tuyên truyền có 9.015 cán bộ hội viên tham dự, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo Hội cũng thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tổ chức lại sản xuất, bảo vệ môi trường… Nhờ đó, các cấp Hội đã góp sức thiết thực, hỗ trợ 03 xã gồm: Vĩnh Bình, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Mỹ A đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức bàn giao 03 căn nhà “Mái ấm nông dân” trị giá trên 120 triệu đồng…vận động giúp 143 hộ nông dân thoát nghèo; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong toàn huyện. Bên cạnh, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức được 17 cuộc với 541 hội viên nông dân tham dự để triển khai một số nội dung về chế độ của người được bảo hiểm. Qua đó, đã có 5.959 hội viên mua thẻ BHYT và có 40 hội viên mua BHXH tự nguyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua đánh giá các chỉ tiêu về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đều đạt chỉ tiêu đề ra. Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, bài học kinh nghiêm được rút ra đó là: Các cấp Hội trong toàn huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, đề ra chương trình, kế hoạch phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương và đặc biệt là có sự đồng thuận của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện. Đây chính là điểm cơ bản để Hội Nông dân huyện khắc phục mọi khó khăn, phát huy cao độ hơn nữa tinh thần trách nhiệm  của tổ chức Hội từ đây cho đến hết năm 2023, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết một cách tốt nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của Huyện ủy – UBND và đông đảo cán bộ, hội viên nông dân huyện nhà./.

Ngô Minh

Số lượt xem: 1135

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready