null Hội Nông dân phường 5, thành phố Bạc Liêu Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong việc thực hiện Nghị quyết khóa XI

Tin hoạt động
Thứ ba, 06/04/2021, 15:24
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân phường 5, thành phố Bạc Liêu Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong việc thực hiện Nghị quyết khóa XI

Đồng chí  Lê Kiều  Diễm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân F 5 báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Trong 03 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường 5, sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu, cán bộ, hội viên nông dân trong phường luôn phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tính năng động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách; tranh thủ khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đoàn kết thi đua, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết lần thứ XII, XIII của Đảng bộ phường; Nghị quyết Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường 5 lần thứ XI đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Bước vào đầu nhiệm kỳ, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn từ tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho nông dân ở địa phương, đặc biệt nhất là đại dịch Covi-19 đã phát tán ở một số nơi trong nước và có nguy cơ xâm nhập vào tỉnh Bạc Liêu, nhưng BCH  Hội Nông dân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân phường 5 đã đề ra, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua như: Số hộ nông nghiệp có người là hội viên nông dân tăng nhanh; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội vượt 10,4%; giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phối hợp chăm lo đỡ đầu hộ nghèo, đến nay không còn hộ nghèo trong tiêu chí; hội viên tham gia tốt các phong trào đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng phường đạt tiêu chí đô thị văn minh... Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển cả chiều rộng, chiều sâu, góp phần vào phát triển kinh tế và cuộc vận động xây dựng phường 5 đã đạt chuẩn phường văn minh đô thị, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực nông thôn. Tổ chức Hội từ phường đến các chi, tổ hội từng bước trưởng thành, hàng năm Hội Nông dân phường đều được Hội cấp trên công nhận vững mạnh, 100% Chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh, 80% tổ hội đạt lợi khá, mạnh; đội ngũ cán bộ hội được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp. Điều đó khẳng định tổ chức Hội thực sự là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và là chủ thể trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Có được những kết quả nêu trên chính là có sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Hội cấp trên; sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và sự hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp. Đặc biệt là sự đóng góp công, sức rất to lớn của cán bộ, hội viên, nông dân toàn phường. Đây là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân phường phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 5 thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường.
Bài học kinh nghiệm được rút ra từ những kết quả đạt được trong công tác Hội đó là:
- Cán bộ Hội phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình công tác của Hội cấp trên để cụ thể hoá thành các chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện dứt điểm, hiệu quả.
- Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội từ phường đến các chi hội có đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

​​​​​​​

Đồng chí Trần Văn Nhớ, Chủ tịch HND thành phố Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

- Đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ mới. Tăng cường xây dựng các mô hình điển hình, phát triển nhân rộng các nhân tố mới, mô hình mới và thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
- Hoạt động của Hội phải hướng mạnh về khu dân cư, lấy đơn vị chi, tổ hội làm địa bàn hoạt động, lấy lợi ích của hội viên nông dân làm mục tiêu hoạt động. Đa dạng các hình thức tập hợp nông dân, vận động nông dân bằng các phương pháp thiết thực, chú trọng đến lợi ích kinh tế làm động lực; chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động  tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân, thông qua các phong trào thi đua, các chương trình dự án phát triển  kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.
- Tăng cường phối hợp với UBND phường, các đoàn thể, các chi bộ trong hệ thống chính trị ở địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và bồi dưỡng kiến thức để phát triển kinh tế trong nền kinh tế hội nhập có hiệu quả một cách thiết thực.
- Nâng cao chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời động viên và phát hiện ngăn chặn có hiệu quả những hành vi vi phạm; gây bất lợi trong sản xuất và làm thiệt hại kinh tế đến  đời sống của người nông dân, kịp thời nắm bắt những diễn biễn tư tưởng trong nông dân, để báo cáo tham mưu đến cấp ủy giải quyết tốt những vấn  đề nông dân đặt ra.
Để hoàn thành trọng trách của Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong thời gian tới, BCH Hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân phường 5 quyết tâm, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Tham gia có hiệu quả  công tác xây dựng Đảng, Chính quyền địa phương vững mạnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, góp phần đẩy mạnh CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng quê hương phường 5  ngày càng giàu mạnh, văn minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường 5, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra./.

Đặng Quốc Bảo

Số lượt xem: 1275

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready