null Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hằng năm

Tin hoạt động
Chủ nhật, 18/12/2022, 15:42
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hằng năm

Trong năm 2022, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh kiểm tra các Tổ tiết kiệm vay vốn và việc sử dụng vốn của các hộ được vay. Qua kiểm tra, các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích và thanh toán đúng hạn. Tuy nhiên, bên cạnh cũng còn một vài hộ đầu tư không đúng mục đích nên khi nợ đến hạn không thanh toán được và phải cam kết trả dần hàng tháng. Hội Nông dân thành phố cũng ra quyết định xử lý các hộ có điều kiện nhưng cố tình chây ỳ không trả và chỉ đạo cơ sở Hội đối chiếu, phân loại nợ theo Quyết định số 976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chinh phủ và tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ vay vốn và nâng cao chất lượng tín dụng tại Hội Nông dân các phường, xã. 

Hội Nông dân các phường, xã đã tiến hành kiểm tra các chi, tổ Hội ở khóm, ấp về các nội dung như: Việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Hội cấp trên, việc thu hội phí, công tác phát triển hội viên mới, công tác ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội của các chi, tổ Hội…Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đã tổ chức khảo sát các phường, xã được đầu tư thực hiện các mô hình và các hộ vay vốn, nhằm nắm bắt tình hình nông dân trong việc sử dụng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân vào sản xuất có đúng mục đích ban đầu hay không ?, việc thu – đăng nộp phí hàng tháng đúng quy định hay không ? .....
Theo kết quả đánh giá của Ban Dân vận thành phố Bạc Liêu, trong năm qua, thường trực Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu (HNDTPBL) đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Ban thường vụ, Ban Chấp hành HNDTPBL hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và Chương trình công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hằng năm theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị, đặc biệt đối với các nội dung kiểm tra, giám sát về việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư.
Thường trực Hội Nông dân đã xây dựng lịch trực tiếp nông dân định kỳ hằng tuần và đối thoại trực tiếp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường khi tiếp nhận đơn yêu cầu về việc giải quyết khiếu nại của công dân trong việc tranh chấp đất đai, đền bù, tái định cư; việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trong nông dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự xã hội ở địa phương.
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp Hội trong thời gian qua thực sự đã có nhiều đổi mới, từng bước phục vụ thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội trong việc triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân; tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội Nông dân TP đã thực hiện nhiều cuộc giám sát, trong đó giám sát về công tác quản lý hoạt động các đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp; Chương trình xây dựng Nông thôn mới – Đô thị văn minh; công tác xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người thất nghiệp, nông dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19...
Bên cạnh đó, HNDTP còn phối hợp, tham gia đoàn giám về quản lý, cho vay nguồn vốn đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn; Hội Nông dân các xã/phường đã phối hợp tham gia đoàn giám sát về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, các chế độ chính sách vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo và những vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu…
Qua kiểm tra, giám sát, thành Hội đã kịp thời hướng dẫn HND các xã, phường triển khai thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân; quản lý, sử dụng tốt các nguồn vốn vay qua kênh các Ngân hàng, Theo báo cáo của cơ sở Hội thì Quỹ Hỗ trợ nông dân với chất lượng tín dụng được nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần và không có nợ xấu. Tuy nhiên, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Thành Hội cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế như: Việc tiếp nhận, phối hợp giải quyết đơn thư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân của một số Hội cơ sở còn hạn chế, chưa thực sự phát huy hiệu quả vai trò của nông dân trong thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nông dân”. Việc hướng dẫn nông dân nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay chưa đáp ứng thực tế, vẫn còn bỏ sót những hội viên nông dân nghèo không được vay các ngân hàng, do vướng mắc một số thủ tục hành chính nhưng chưa được Hội Nông dân cơ sở tận tình hướng dẫn giúp đỡ, một số hộ vay Quỹ Hỗ trợ nông dân sử dụng các khoản vay chưa bảo đảm đúng mục đích 100%, một ít hội viên nông dân chưa nhiệt tình với việc thanh toán nợ đến hạn, còn chây ỳ, lợi dụng các chính sách hỗ trợ cho nông dân; thiếu nhiệt tình trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đặt nặng vấn đề bồi hoàn giải phóng mặt bằng nên chưa chấp hành việc giải phóng mặt bằng, gây khó khăn cho việc thi công các công trình hạ tầng cơ sở…
Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Hoạt động của Hội Nông dân thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội, đồng thời duy trì thực hiện nghiêm quy chế kiểm tra, giám sát đối với Chi, Tổ hội theo kế hoạch kiểm tra hằng năm, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra chuyên đề về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân. Và qua công tác kiểm tra, giám sát, đã kịp thời hướng dẫn trợ giúp pháp lý cho hội viên về thực hiện cơ chế chính sách vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo, chính sách đất đai, chính sách hỗ trợ học nghề đối với hộ nghèo, gia đình chính sách… đồng thời hướng dẫn cơ sở Hội khắc phục những yếu kém, hạn chế, giúp cho Ban Thường vụ Hội các cấp có định hướng và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu xây dựng Hội và các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động. 
Bước sang năm 2023, HNDTP sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những vấn đề bức xúc của cán bộ, hội viên và nhân dân, tham mưu kịp thời, chính xác cho cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên để có hướng giải quyết đúng theo pháp luật và Điều lệ Hội. Bên cạnh, Thành Hội sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với ngành chức năng, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác Hội trong giai đoạn cách mạng mới./.

Đặng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch HNDTPBL
 

Số lượt xem: 225

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready