null Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia vào tổ chức Hội trong điều kiện tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh

Tin hoạt động
Thứ hai, 24/01/2022, 13:46
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia vào tổ chức Hội trong điều kiện tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh

Trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố Bạc liêu luôn xác định và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển hội viên ở các phường, xã vùng ven đô thành phố Bạc Liêu, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở là một yêu cầu cấp thiết, lâu dài và nhất là đối với thành phố Bạc Liêu – là một địa phương đã và đang nỗ lực phần đấu xây dựng, phát triển đơn vị trở thành đô thị loại 2, gắn với việc xây dựng thành công mô hình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Từ đó, Hội Nông dân thành phố luôn quán triệt quan điểm chỉ đạo đến Hội Nông dân các xã, phường với phương châm: Khi kết nạp hội viên mới, phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, từng bước trẻ hóa đội ngũ hội viên nông dân, gắn với việc nâng cao chất lượng hội viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Hội. Quán triệt quan điểm trên, công tác phát triển hội viên ở các xã, phường vùng ven đô thị đã có sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Trước hết, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ Hội về tầm quan trọng trong công tác phát triển hội viên, nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng tổ chức Hội Nông dân cơ sở trong việc phát triển hội viên, quan tâm hơn đến việc kết nạp hội viên là thành phần trí thức; những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, những thanh niên đang hoạt động trong các ngành nghề ổn định, nhằm xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt trong công tác Hội và thực hiện tốt các phong trào nông dân, đặc biệt là lực lượng tiên phong đi dầu trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh.
Kết quả, trong năm 2021, Hội Nông dân các xã, phường ven đô đã bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp được 306 hội viên, đạt 102% chỉ tiêu trên giao, nâng tổng số toàn thành phố Bạc Liêu hiện nay có 8.275 hội viên. Đáng biểu dương là nhiều địa phương có cách làm hay như: Hàng năm, HND các phường, xã đều xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu kết nạp hội viên mới, trong đó quan tâm chỉ đạo kết nạp hội viên từ lực lượng hoạt động tự do trên các lĩnh vực phi nông nghiệp và các dịch vụ kinh doanh mua bán vật tư nông nghiệp, sửa chửa máy móc vv… Qua đó, Hội Nông dân đã tham mưu cho cấp ủy địa phương, thống nhất kế hoạch, giao trách nhiệm cho các đồng chí cấp ủy chỉ đạo các phường, xã và Bí thư chi bộ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ Hội Nông dân thực hiện công tác phát triển hội viên. Phân công cán bộ trực tiếp tiến hành khảo sát nguồn phát triển hội viên tại các khu dân cư, tổ dân phố phường, khóm, ấp, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung vào các đối tượng là công dân đang hoạt động tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thuy sản… thông qua sự giới thiệu của các đồng chí trưởng, phó khóm – trưởng, phó các đoàn thể quần chúng ở địa phương.
Khi được cung cấp danh sách các đối tượng dự kiến kết nạp, Hội Nông dân cơ sở đã thông qua cấp ủy, trực tiếp tổ chức hoặc lồng ghép trong nhiều buổi họp mặt, giới thiệu về tôn chỉ, mục đích, vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân và giới thiệu khái quát về kết quả hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là sự cần thiết của tổ chức Hội trong giai đoạn hiện nay cả nước đang ra sức thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới, phát triển nền nông nghiệp hiện đại với mục đích chính là để nâng cao đời sống của nông dân. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc của Nhân dân xung quanh các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chính sách về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn của địa phương.
Sau khi được kết nạp, đa số các hội viên đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào do Hội Nông dân phát động và tích cực tham gia vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đô thị văn minh và thực hiện tốt các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, và tổ chức Hội Nông dân phân công. Hiện tại, đa số các hội viên nông dân vừa trực tiếp chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, và tích cực đóng góp vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương ngày càng phát triển đi lên.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trong công tác phát triển hội viên như trình bày, công tác phát triển hội viên mới của Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu trong điều kiện hiện nay với nhịp độ phát triển đô thị hóa ngày càng nhanh cũng gặp những khó khăn trở ngại nhất định. Dự báo trong những năm tới, tình hình quy hoạch các khu công nghiệp thương mại và dịch vụ phát triển nhanh; cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới sẽ tăng mạnh, diện tích đất nông nghiệp tiếp tục giảm, số hộ nông dân sản xuất nông nghiệp chuyển đổi sang làm công nhân và ngành nghề khác ngày càng nhiều, do đó công tác phát triển hội viên sẽ gặp nhiều khó khăn vì không còn nguồn nhân sự là những người nông dân thực chất. 
Bên cạnh, đời sống của một số hội viên nông dân gặp nhiều khó khăn do giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, gia cầm ngày càng tăng nhưng các mặt hàng nông sản như: lúa, tôm, heo, gà, vịt giảm sâu, chậm phục hồi. Rau, củ, quả xuống giá rất thấp, có lúc không tiêu thụ được, nông dân phải nhổ bỏ. Ở một số xã đàn heo, gà giảm mạnh, có hộ chăn nuôi heo phá sản phải bỏ chuồng trại chuyển sang nghề khác. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài, lốc xoáy, sâu bệnh hại trên lúa và hoa màu… đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông nghiệp, nhiều diện tích điều bị thiệt hại nghiêm trọng, mất trắng không cho năng suất hoặc năng suất thấp... từ đó, tạo tâm lý bất an trong nông dân và gây khó khăn cho việc tuyên truyền, thu hút, tập hợp nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Ngoài ra, có nơi báo cáo số hội viên giảm do công tác theo dõi, tổng hợp, quản lý số liệu hội viên chưa đầy đủ, số hội viên đi làm ăn xa không được cập nhật theo dõi chính xác, nên báo cáo phản ảnh chưa đúng thực tế. Một số mô hình tập hợp hội viên còn mang tính hình thức, không có quy chế, kế hoạch hoạt động. Nội dung sinh hoạt nghèo nàn, hình thức sinh hoạt chưa phong phú, chưa lồng ghép các hoạt động của Hội vào hoạt động của mô hình. Công tác sơ, tổng kết, đánh giá kinh nghiệm trong xây dựng mô hình điểm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả ở cấp cơ sở còn ít. Kỹ năng tuyên truyền, vận động tập hợp hội viên của một số cán bộ Hội còn hạn chế, chưa thu hút sự chú ý của nông dân.
Từ thực tế đó, để công tác phát triển hội viên đạt chất lượng và hiệu quả, Hội Nông dân thành phố chỉ đạo Hội Nông dân các phường, xã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên học tập, nâng cao kiến thức về mọi mặt, trọng tâm là phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ sản xuất nông nghiệp để nông dân tiếp cận và sớm thích ứng với việc sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân, nhất là chủ trang trại; ban quản lý các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, nông dân sản xuất giỏi mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Tập trung dạy nghề theo hướng khởi nghiệp để nông dân lựa chọn nghề phù hợp với năng lực, điều kiện và yêu cầu chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thích ứng cơ cấu thị trường lao động có tri thức, tay nghề, kỹ luật cao. Quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hình thức thông qua mạng xã hội để học hỏi, nắm bắt, chia sẻ thông tin và tiếp cận nhanh công nghệ thông tin để tiến tới xây dựng các câu lạc bộ nông dân tự nguyện liên kết trong chăn nuôi, sản xuất tiêu thụ hàng hóa...
Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu sẽ tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, có văn bản chỉ đạo các ngành đoàn thể cùng cấp thống nhất xây dựng quy chế phối hợp với nhau trong việc tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp hội viên mới là công dân điển hình tiên tiến; nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, công dân hoạt động trên các lĩnh vực đời sống và sản xuất…nhằm thực hiện công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết số 01 của Hội Nông dân tỉnh đạt kết quả cao nhất.

Các cấp hội phải chủ động sáng tạo đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, đoàn kết tập hợp nông dân, coi trọng chất lượng hội viên. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng thiết thực gắn với việc bảo đảm quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Phối hợp tổ chức đưa nông dân đi nghiên cứu, học tập các mô hình phát triển phù hợp trong và ngoài tỉnh để ứng dụng vào sản xuất tại địa phương. Quản lý chặt chẽ các nguồn vốn, quỹ đúng quy định; phối hợp triển khai có hiệu quả công tác chuyển giao khoa học, kỹ thuật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng tạo sự tin tưởng, đồng thuận và vai trò của tổ chức Hội để thu hút, tập hợp nông dân tham gia tổ chức Hội. Sự đổi mới mạnh mẽ và quyết tâm thực hiện đồng bộ các biện pháp gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của địa phương, phù hợp thị trường sẽ tạo đà để nông dân thành phố Bạc Liêu vươn xa và từng bước hội nhập vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. 

Trịnh Văn Mễn – Chủ tịch HND thành phố Bạc Liêu
 

Số lượt xem: 368

Tin đã đưa
  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready