null Hội Nông dân xã Hưng Hội: Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ và phấn đấu đạt các chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tin hoạt động
Thứ ba, 06/04/2021, 15:20
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân xã Hưng Hội: Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ và phấn đấu đạt các chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ 2018 – 2023

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tuy người nông dân địa phương phải đối phó với những khó khăn, vất vả do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tục, gây rất nhiều khó khăn trong sản xuất và cuộc sống của nhân dân, nhưng đại bộ phận hội viên nông dân ở địa phương luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, tích cực tham gia lao động sản xuất và đặc biệt là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình làm ăn có hiệu quả tiếp tục được duy trì, phổ biến, một số mô hình mới được hình thành phát triển. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân nhìn chung từng bước được nâng lên...Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đôi lúc vẫn còn phát sinh khá nguy hiểm, nghiêm trọng hơn hết đó là dịch bệnh Covid – 19 đã xâm nhập vào nước ta và gây ra rất nhiều khó khăn trong sản xuất và ảnh hưỡng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân lao động mà người nông dân chính là đối tượng chịu nhiều áp lực rất lớn.

Theo đánh giá của Đảng ủy xã Hưng Hội, Hội Nông dân đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đã đề ra, đạt và vượt một số chỉ tiêu như: kết nạp hội viên mới đạt 100%, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội vượt 10%, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, vận động Quỹ hỗ trợ nông dân đạt chỉ tiêu trên giao…. Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần vào sự phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, tham gia giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Tuy nhiên, Hội Nông dân xã cũng mạnh dạn chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém đó là: Năng lực và vai trò trách nhiệm của một số cán bộ Chi hội còn một số mặt hạn chế, chưa tham mưu tốt cho chi bộ trong việc giải quyết những vấn đề về cuộc sống của hội viên. Một số ít cán bộ Hội chưa mạnh dạn phản ảnh những vấn đề bức xúc của nông dân đặt ra. Mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế tuy được triển khai thực hiện nhiều nơi trên địa bàn xã, nhưng công tác nhân rộng chưa được nhiều. Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân có lúc chưa kịp thời. Các tổ hợp tác tuy có thành lập nhưng hoạt động chưa mang lại hiệu quả cao.
Qua thảo luận trao đổi và chỉ ra những mặt khó khăn khách quan lẫn chủ quan, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã nhất trí đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, công tác Hội và phong trào nông dân khóa XII đến cuối nhiệm kỳ (2018-2023) gồm những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau:
    1. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến đến 100% cán bộ và hội viên về các Nghị Quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị Quyết, kế hoạch, chương trình công tác của các cấp Hội đề ra. Đặc biệt là vận động hội viên nông dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23/5/2021 đạt 100%.
2. Tiếp tục kết nạp hội viên mới đạt 85% so với số hộ làm nông nghiệp trở lên, xây dựng hội viên nòng cốt đạt trên 60%.
3. Có 100% cán bộ Hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hàng năm.
4. Hàng năm, Hội trực tiếp vận động tham gia dạy nghề cho 30 lao động, phối hợp các ngành dạy nghề cho 60 lao động.
5.Hàng năm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 360 lượt hội viên, nông dân.
6.Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho hội viên nông dân.
7. Hàng năm, tăng từ 7-8% số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, phấn đấu đến năm 2023 có 80 % hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp so với tông số hội viên
8. Phấn đấu thu Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao.
9. Đến năm 2023, BCH có quỹ từ 2 triệu đồng trở lên, Chi hội từ 1.000.000 đồng trở lên. Thu và đăng nộp hội phí về trên đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
10.Hàng năm, có từ 80% Chi Hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh, không có Chi hội loại trung bình, yếu, kém.
11. Hàng năm, mỗi Chi hội đăng ký làm từ 2 đến 3 công trình, phần việc cụ thể thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
12. Duy trì hàng năm có từ 96% trở lên số hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá.
13. Hàng năm, kết hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện đầu tư kịp thời các nguồn vốn cho hội viên nông dân sản xuất, đồng thời theo dõi, quản lý và thu hồi tốt nguồn vốn đến hạn, không để tỷ lệ nợ quá hạn vượt mức cho phép.
Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của tập thể BCH, cộng với sự chỉ đạo kịp thời của Hội cấp trên và sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy địa phương, tin rằng Hội Nông dân xã Hưng Hội sẽ vượt qua những khó khăn trở ngại, thực hiện tốt công tác vận động hội viên nông dân, phát động các phong trào một cách thiết thực, hiệu quả, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Hội Nông dân xã lần thứ XII đạt hiệu quả cao nhất, đưa cuộc sống của nông dân địa phương đi đến ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trên quê hương Hưng Hội./.

Ngô Minh

Số lượt xem: 1213

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready