null Hội Nông dân huyện Phước Long đẩy mạnh công tác xây dựng cũng cố tổ chức hội từ huyện đến cơ sở

Tin hoạt động
Thứ năm, 06/06/2013, 14:27
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân huyện Phước Long đẩy mạnh công tác xây dựng cũng cố tổ chức hội từ huyện đến cơ sở

Là huyện thuộc vùng nông thôn của tỉnh, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, từ đó lực lượng nông dân chiếm trên 80% dân số trong toàn huyện đây là lực lượng góp phần không nhỏ cho sử phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện các chủ trương có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định 491 của thủ tướng Chính phủ, huyện Phước Long là 1 trong 5 huyện của cả nước được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015 cùng với việc thực hiện các nghị quyết hàng năm của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Ban chấp hành đảng bộ huyện phước Long, Hội Nông dân huyện đã tập trung thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận từ đó từng bước đã đưa đời sống của hội viên, nông dân ngày được cải thiện, nhiều công trình xây dựng nông thôn mới được hình thành và phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và sản xuất của nông dân, khuyến khích nông dân đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, các vấn đề an sinh xã hội cũng được các cấp, các ngành quan tâm, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng, vai trò tham mưu nòng cốt của các cấp Hội được phát huy, từ đó nông dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Thực hiện chỉ thị số 01 của Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu “ V/v lấy ngày 14 tháng tháng là ngày sinh hoạt hội viên trên địa toàn bàn tỉnh và ngày đưa cán bộ Hội các cấp trong tỉnh cùng tham gia sinh hoạt tại chi Hội nơi cư trú”;  Đề án số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy “ về việc cũng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Mặt trn Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, tiên tiến giai đoạn 2012 – 2015”. Đây là điều kiện để phát huy tốt vai trò nòng cốt của các tổ chức, cán bộ hội và hội viên, tạo sức tác động mạnh mẽ đến nhân dân để tham gia xây dựng nông thôn mới và thu hút đông đảo nông dân vào tổ chức Hội. Để quán triệt chủ trương trên, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở với mục tiêu chăm lo xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích hội viên và nông dân. Để thực hiện tốt kế hoạch, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy lợi ích làm động lực để tập hợp nông dân vào Hội, đa dạng hoá hình thức hoạt động, lấy chi, tổ Hội làm đơn vị hành động, nội dung sinh hoạt Hội bám sát vào tình hình thực tiễn ở địa phương, gắn với quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nông dân. Ban Chấp hành chi Hội luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với hội viên, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất để thể hiện được vai trò vị thế của tổ chức Hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng Hội vững mạnh; Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cũng luôn được quan tâm. Hàng năm, Ban thường vụ tập trung rà soát để bố trí cán bộ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, góp phần nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở, nhất là những cán bộ Hội ở chi, tổ hội và cán bộ Hội tham gia nhiệm kỳ mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên thực hiện tốt các phong trào nông dân và nông thôn.

Tính đến cuối năm 2012, toàn huyện có 12.116 hội viên, chiếm trên 60% so với tổng số hộ nông dân trong huyện. Trong đó có 6.930 hội viên nòng cốt, tham gia sinh hoạt ở 78 chi Hội. Qua đánh giá,04 cơ sở mạnh, 04 cơ sở khá, 37 chi Hội mạnh, 35 chi Hội khá, 6 chi Hội trung bình. Điểm nổi bật trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh ở Phước Long là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu. Hội Nông dân huyện đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, hàng tháng có trên 60% chi, tổ Hội tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, chính từ đó mà kịp thời cũng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ Hội, đồng thời tạo sự gắn bó giữa Hội cấp trên và Hội cấp dưới; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của hội viên, nông dân. Qua đó, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với các ngành, các cấp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho hội viên, nông dân, giúp nhân dân an tâm sản xuất.

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương được đông đảo nông dân tham gia tích cực. Nổi bật là các cấp Hội trong huyện tham gia vận động nông dân hiến trên 5.000 mét vuông đất để xây dựng 18 trạm bơm điện để phục vụ cho sản xuất; vận động nông dân tham gia sản xuất trong 07 cánh đồng mẫu lớn; vận động nông dân hiến trên 160.000 mét vuông đất để xây dựng trường học và nhà văn hóa ấp, đường giao thông, trong đó có 536.000 mét vuông làm lộ liên ấp với chiều dài 134.000 mét. Đặc biệt là xây dựng lộ giao thông nông thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm năm 2012 đã vận động nông dân xây dựng 171 tuyến lộ ngõ, xóm với tổng chiều dài 219.000 mét. Để tạo nên diện mạo nông thôn mới, các cấp Hội phối hợp cùng với chính quyền vận động nhân dân xây dựng trên 21.000 mét hàng rào pê tông và xây dựng 24.000  mét bờ kè chng sạt lỡ. Tổng số tiền hội viên, nông dân đóng góp trên 100 tỉ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động.

Đây là kết quả bước đầu, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, xứng đáng là vai trò nòng cốt, phối hợp cùng với chính quyền, cùng các ngành, các cấp, tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, quyết tâm đến năm 2015 huyện Phước Long tr thành huyện nông thôn mới đúng theo kế hoạch.

  Nguyễn Văn Vuông

Số lượt xem: 48

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com