null Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu làm tôt công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo hiểm y tế

Tin hoạt động
Thứ tư, 05/04/2017, 13:54
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu làm tôt công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo hiểm y tế

Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu hiện có 496 chi Hội, 1.698 tổ Hội với 136.435 số hộ gia đình nông dân. Tuy số hộ nông dân chiếm phần đông so với dân số chung của tỉnh. Nhưng số người tham gia bảo hiểm y tế chưa nhiều, hiện tại theo số liệu thống kê của ngành bảo hiểm tỉnh hiện nay toàn tỉnh còn 21, 30% số dân chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong số này chiếm phần lớn là nông dân.        

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xác định công tác bảo đảm an sinh xã hội nói chung và bảo hiểm y tế (BHYT) nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh

Thực hiện Chương trình phối hợp 1896/CTPH- BHXH- HNDVN, ngày 30/5/2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2016- 2020. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp  số 984  ngày 05/11/2016 với BHXH tỉnh và họp Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh triển khai nội dung chương trình. Đồng thời chỉ đạo cho Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình cho cán bộ Hội Nông dân từ huyện đế cơ sở. Lồng ghép nội dung vào các cuộc sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt câu lạc bộ nông dân tại cộng đồng để tư vấn, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHYT, BHXH. Gắn việc tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH với nội dung cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Góp phần làm cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ hơn về tính ưu việt của chính sách BHYT, lợi ích khi tham gia BHYT để người dân tích cực tham gia. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 315 cuộc cho trên 9.100 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự . Bên cạnh đó các cấp Hội còn chỉ đạo cũng cố, kiện toàn hệ thống đại lý thu bảo hiểm do Hội quản lý nhằm nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đại lý cũng như trang bị kiến thức kỷ năng tuyên truyền vận động nông dân tham gia BHYT. 

Ba năm qua Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với ngành BHXH tổ chức được 14 lớp tập huấn kiến thức, kỷ năng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT và BHXH tự nguyện cho 972 người dự, tổ chức 02 lớp tập huấn cho 76 lượt đại lý thu BHYT do Hội quản lý, góp phần vào thực hiện thành công lộ trình bBHYT toàn dân. Ngoài ra hàng năm các cấp Hội còn ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo Hội Nông dân các cấp đưa nội dung công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHYT vào phong trào nông dân và công tác Hội và đưa tiêu chí BHYT vào thang điểm thi đua, xếp loại hàng năm của tổ chức Hội, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp xây dựng chương trình phối hợp với BHXH cùng cấp phát triển đối tượng cán bộ, hội viên nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện phối hợp với ngành bBHXH các cấp cấp phát trên 30.000 tờ rơi, hang ngàn cuốn tài liệu triển khai Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thức hiện. Qua đó đã góp phần đáng kể vào công tác tuyên truyền về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình nâng dần tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT tăng lên hang năm. Cụ thể năm 2014 toàn tỉnh chỉ đạt 55,56%  nhưng đến nay đã tăng lên 78, 79% .  

Bên cạnh những kết quả đạt được vừa nêu trên, công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện còn gặp một số khó khăn, hạn chế đó là:

- Một số hội viên, nông dân chưa hiểu biết về tính ưu việt của chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, một số người chờ khi bệnh nặng mới tham gia BHYT.

-  Chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến dưới chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh, chưa tạo được niềm tin cho người dân khi tham gia BHYT.

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn của các ngành, các cấp chưa được thường xuyên, chưa bám sát đối tượng, chưa phủ khắp được ở mọi địa bàn.

- Công tác phối hợp của ngành BHXH với Hội Nông dân các cấp chưa được chặt chẽ, thiếu thường xuyên.

Để công tác phối hợp thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT giữa Hội Nông dân và BHXH tỉnh đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Hội Nông dân có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Đề nghị ngành BHXH và ngành y tế quan tâm phối hợp nhiều hơn, chặt chẽ  hơn với Hội Nông dân,  tìm giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ nông dân tham gia BHYT.

- Cần nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh bằng BHYT, trong đó bao gồm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đầu tư trang thiết bị, xây dựng, cải tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ y tế tuyến dưới.

- Đế nghị BHXH tỉnh tăng cường nguồn kinh phí phối hợp mở rộng địa bàn tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT theo hộ gia đình theo quy định mới của Luật BHYT.            

Nếu khắc phục được những khó khăn, hạn chế nêu trên, chúng ta tin tưởng rằng công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHYT trong thời gian tới sẽ dạt được chỉ tiêu đề ra./.

 

                                                                                    Trần Thị Hằng

                                                        HND tỉnh Bạc Liêu

Số lượt xem: 297

Tin đã đưa
  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready