null Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010-2015)

Phong trào nông dân
Thứ hai, 19/10/2015, 07:42
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010-2015)

  Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương quan trọng để góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và làm tiên đề thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội giai đoạn (2010-2015) cụ thể như: Chỉ thị số 01 về việc tổ chức “Ngày 14 hàng tháng là ngày sinh hoạt hội viên trên địa bàn toàn tỉnh và ngày đưa cán bộ Hội các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn cùng sinh hoạt tại Chi Hội nơi mình cư trú; Nghị quyết số 02“về việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội và hội viên nông dân giai đoạn 2014 – 2017”. Kết quả 05 năm qua đã kết nạp được 32.630 hội viên mới, tính đến 8/2015 tổng số hội viên hiện có là 54.570 Hội viên, trong đó có hơn 32.000 là hội viên nòng cốt. Hàng tháng có trên 85% chi, tổ Hội tổ chức sinh hoạt lệ, có trên 80% cán bộ Hội các cấp và có từ 70-75% hội viên tham dự, đặc biệt có nơi số hội viên tham dự từ 85-90%. Toàn tỉnh có 63 cơ sở Hội, qua đánh giá phân loại hàng năm có trên 60 cơ sở hoạt động khá, mạnh; có 495/495 Chi Hội, bình quân hàng năm có trên 410 Chi Hội hoạt động khá mạnh. Hiện nay, có 495 chi hội có quỹ hội từ 20.000đ - 30.000đ/hội viên. Ngoài ra có 63/63 cơ sở Hội đều có Quỹ Hội, cơ sở có Quỹ cao nhất là 38.000.000 đồng, thấp nhất 5.000.000 đồng. Tĩ lệ hội viên nộp hội phí trên 95%. Ngoài ra, có 491/495 chi hội thành lập được tổ hùn vốn, có 4.026 thành viên, với tổng số vốn trên 1,5 tỷ đồng. Chi, tổ Hội đã đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của Hội đề ra. Chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội được nâng lên. Nhiều chuyên đề được chi Hội đưa vào tổ chức cho hội viên sinh hoạt như kỹ thuật trồng trọt, phát triển chăn nuôi, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng hội viên, giải pháp vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới… Từ đó, phát huy có hiệu quả trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các phong trào của Hội và đủ sức thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương mà trọng tâm là 03 phong trào lớn của Hội như:

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, nông dân đã thay đổi phương pháp sản xuất lạc hậu, áp dụng mạnh mẽ những tiến bộ khoa hoc, kỹ thuật vào sản xuất, thây đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng vùng, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế trong nông dân. Việc tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống, trong lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

 

 Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đem lại nhiều hiệu quả. Trong 05 năm qua nông dân tỉnh nhà đã hiến 472.631 m2 đất; xây dựng trên 2.105 tuyến lộ pêtông dài trên 3.385 km; làm mới, nâng cấp và sửa chữa 2.043 cây cầu nông thôn; sên vét 1.980 tuyến kênh, mương thủy lợi. Đặc biệt, tổ chức 22 lớp tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên đất, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có 1.440 lượt cán bộ, hội viên tham dự. Vận động thành lập 12 câu lạc bộ “nông dân bảo vệ môi trường”.

Công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, phối hợp với BCH Quân sự thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và vận động con em cán bộ, hội viên, nông dân sẵn sàng lên đường bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt, hàng năm đều phối hợp với ngành Công an tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống tội phạm, ma túy… Nhận cảm hóa đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư trên 550 đối tượng.     

Sau 5 năm nhìn lại, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bạc Liêu có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò, vị thế của Hội từng bước được nâng lên, các hoạt động đã đi vào chiều sâu, có chất lượng. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là tiền để thực hiện tốt các nhiệm vụ , công tác Hội và các phong trào nông dân, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới./.

 

                                                                                                     Đồng Khởi

                                                                                           Ban Tổ chức - Kiểm tra HND tỉnh

Số lượt xem: 53

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com