null Hội Nông dân tỉnh tổ chức sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin hoạt động
Thứ ba, 04/04/2017, 09:45
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân tỉnh tổ chức sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong buổi sinh hoạt, đại diện Ban Tuyên huấn – Đào tạo Hội Nông dân tỉnh thông qua nội dung bài viết của tiến sĩ Nguyễn Thế Tư, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III viết về Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác tư tưởng và bài viết của thạc sĩ Nguyễn Huy Ngọc, Ban Tuyên giáo TW nói về công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.

Qua đó, báo cáo viên phân tích sâu về công tác tuyên truyền theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là: Công tác tuyên truyền phải mang tính đại chúng, tính nghệ thuật, diễn đạt ngắn gọn nhưng sâu sắc, giản dị, dễ hiểu, sử dụng linh hoạt sáng tạo các thành ngữ, dân ca…trong hoạt động thực tiễn. Trong hoạt động tuyên truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện phương châm kết hợp giữa lời nói và hành động, lý luận gắn liền với thực tiễn. Người chủ trương nói ít, làm nhiều; chỉ nói khi thật cần thiết, nói đúng để làm đúng.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện nhuần nhuyễn sự kết hợp giữa lời nói và hành động, làm chủ lý luận, thực tiễn hóa lý luận và lý luận hoá thực tiễn.

 

Theo Hồ Chí Minh: “Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi viết cho ai xem, nói cho ai nghe. Nếu không vậy, thì cũng như cố ý không muốn cho người ta nghe, không muốn cho người ta xem.” Người còn chỉ ra rằng: “Tuyên truyền không cần phải nói tràng giang đại hải. Mà nói ngắn gọn, nói những vấn đề thiết thực, chắc chắn làm được, để cho mọi người hiểu rõ và quyết tâm làm bằng được”. Nói đến lực lượng làm công tác tuyên truyền, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tất cả cán bộ, đảng viên, hễ những người tiếp xúc với dân chúng đều là người tuyên truyền của Đảng. Vì vậy, ai cũng phải học nói, nhất là học nói cho quần chúng hiểu”, và phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; hơn lúc nào hết người làm công tác tuyên truyền “Phải có lòng tự tin, tin vào mình, tin Đảng, tin giai cấp, tin nhân dân mình”,

Đồng chí Lê Thanh Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức của Hội Nông dân tỉnh. Đặc biệt, đối với cơ quan tỉnh Hội với nhiệm vụ chính là phục vụ cho giai cấp nông dân, là cơ quan thực hiện công tác vận động quần chúng, vì thế lời nói phải đi đôi với việc làm, việc gì có lợi cho nông dân thì dù nhỏ nhất, khó nhất củng phải cố gằng làm cho tới nơi tới chốn.

Qua đó, đồng chí cũng chỉ đạo phải xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một công việc tự giác, phải được thực hiện thường xuyên hàng ngày, hàng giờ của cán bộ trong đơn vị, nhằm tiếp tục làm cho cán bộ, công chức nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của tất cả cán bộ Hội và xem đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp lãnh đạo phải có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đồng thời, đề nghị  lãnh đạo các Ban, Văn phòng tỉnh Hội phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo; và đồng chí cũng cho biết là trong việc xếp loại cán bộ cuối năm sẽ xem kết quả học tập và việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, cán bộ hằng năm. Qua đó, đề nghị tất cả đảng viên trong Chi bộ phải “Nêu cao tinh thần trách nhiệm” thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, 100% đảng viên phải nêu cao ý thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm thể hiện qua các việc làm cụ thể của mỗi người tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Hội Nông dân tỉnh phải làm gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan học tập.

 Ngô Minh

Số lượt xem: 322

Tin đã đưa
  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready