null Hội Nông dân tỉnh với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Tin hoạt động
Thứ tư, 21/10/2015, 08:25
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân tỉnh với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bạc liêu còn một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Đề án 1956 ở nhiều địa phương chưa quan tâm nên hiệu quả đạt chưa cao. Một số thống kê, báo cáo về thực trạng lao động và nhu cầu về việc làm; số lượng lao động cần đào tạo; Hội Nông dân cơ sở đôi lúc báo cáo nhu cầu học nghề của lao động chưa kịp thời; chất lượng dạy nghề ở một số nơi chưa đạt hiệu quả, một số ít hộ chưa duy trì nghề mình học, chưa mở rộng qui mô chăn nuôi, trồng trọt, đặc biệt là đối với một số hộ thiếu vốn để đầu tư thực hiện cácnghề đã học, chi phí giá cây, con giống đầu vào tăng cao, giá cả thị trường tiêu thụ không ổn định, khiến người nông dân sản xuất không có lãi.

Lễ bế giảng lớp kỹ thuật trồng nấm linh chi tại ấp 10, xã Phong Thạnh Đông, thị xã Gía Rai, tỉnh Bạc liêu

 

Trong năm 2015 và các năm tiếp theo, Hội Nông dân tỉnh Bạc liêu sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh chủ động, phối hợp với các ngành chức năng như: Sở Lao động Thương binh và xã hội, Trường trung cấp nghề, Trung tâm giáo dục và dạy nghề các huyện, thị xã, phấn đấu đào tạo nghề cho hơn 1.000 lao động nông thôn có trình độ sơ cấp nghề. Trong đó, số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề từ ngân sách Trung ương theo QĐ 1956 khoảng 510 người.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, góp phần thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động cũng như giảm nghèo bền vững, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bạc liêu xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tầng lớp xã hội, nhất là cán bộ, hội viên nông dân hiểu về tính thiết yếu của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp rộng rãi trong cộng đồng dân cư, góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về việc học nghề.

Hai là đổi mới và tăng cường hoạt động điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, gắn với nhu cầu sử dụng lao động, xây dựng kế hoạch phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, tiếp tục rà soát bổ sung vào danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn, đảm bảo các nghề nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch tổng thể của từng địa phương trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ba là tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phân rõ trách nhiệm của các sở, ngành, UBND huyện, xã và cơ sở dạy nghề trong triển khai Đề án thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bốn là là tập trung triển khai nhân rộng các mô hình dạy nghề có hiệu quả gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên tổ chức dạy nghề đối với lao động nông thôn thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người bị thu hồi đất canh tác, lao động nữ và đặc biệt là người khuyết tật.

Năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ; báo cáo, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung Đề án.

Sáu là tham mưu cho Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tập trung giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các dự án đã được đào tạo nghề, ưu tiên đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế hộ gia đình có hiệu quả kinh tế cao. Khuyến khích các hội viên có kinh nghiệm và tay nghề triển khai các loại hình nghề mới phù hợp với trình độ và nhu cầu của nông dân; tạo điều kiện thuận lợi giúp người lao động có thêm việc làm mới, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Công tác Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhận thức được điều đó, trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Bạc liêu sẽ coi trọng và tích cực đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. nhằm đạt được những kết quả khả quan hơn, khắc phục những khó khăn, hạn chế đã qua, khai thác tốt tiềm năng lao động trong nông thôn, tạo thêm việc làm với nguồn thu nhập ổn định, từng bước giúp nông dân cải thiện cuộc sống, từ đó có điều kiện tham gia thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương./.

                                                                                                                                                                          Quốc Bảo

                                                                                                                                                                       TTDN&HTND                                                                                                     

Số lượt xem: 51

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com