null Hội Nông dân xã châu thới chung tay xây dựng nông thôn mới

Tin hoạt động
Thứ năm, 06/06/2013, 14:23
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân xã châu thới chung tay xây dựng nông thôn mới

 

Trường mần non Măng Non xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi đạt chuẩn quốc gia

 

 Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Hội Nông dân xã đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền về 19 tiêu chí nông thôn mới được 156 cuộc với 4.680 hội viên nông dân tham dự. Bên cạnh, Hội kết hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được 18 cuộc với 316 cán bộ, hội viên tham dự. Qua đó, hội viên nông dân đã cùng nhau thực hiện một số công trình như: sửa chữa lộ đất đen 3 tuyến có chiều dai 2.200 mét, duy tu nâng cấp 6 tuyến lộ bê tông với chiều dài 5.070 mét, xây dựng mới 2 tuyến lộ bê tông có chiều dài 1.840 mét, sửa chũa cầu cơ bản 14 cây có chiều dài 266 mét, xây dựng mới 19 cây cầu cơ bản chiều dài 557 mét, phát hoang 20 tuyến lộ có chiều dài 37.100 mét, đào mới 2 tuyến kênh thủy lợi nội đồng có chiều dài 5.600 mét… Tổng kinh phí xây dựng các công trình 4.564.450.000 đồng, trong đó huy động hội viên nông dân đóng góp được 225.450.000 đồng. Bên cạnh, Hội đã vận động hội viên hiến đất xây dựng công trình phúc lợi xã hội với diện tích 12.096 M2. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể xã hội đã huy động sức dân đóng góp xây dựng được 118 căn nhà tình thương với tổng trị giá là 226.560.000 đồng, xây dựng mới và sữa chữa 17 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí là 510.000.000 đồng.

Song song với việc vận động hội viên nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới và tạo điều kiện cho nông dân có khả năng đóng góp thực hiện những công trình phúc lợi của địa phương, Hội Nông dân xã đã ký tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn sản xuất từ Ngân hàng NN&PTNT huyện Vĩnh Lợi với số tiền 16.410.000.000 đồng, nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện ký tín chấp cho nông dân vay vốn với số tiền là 4.916.000.000 đồng. Qua đó, giúp hội viên nông dân đủ điều kiện đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, từng bước nâng cao mức sống.

Ngay từ đầu năm, Hội đã phát động hội viên nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, có 185 hội viên nông dân tham gia, Đến cuối năm, xét duyệt đã có 164 hộ đạt chuẩn các cấp cụ thể như: cấp tỉnh có 25 hộ, cấp huyện có 49 hộ và 90 hộ đạt chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã. Hiện nay, 14/14 ấp trong xã đã được công nhân đạt chuẩn ấp văn hóa với 2.762 hộ. Qua kiểm tra, đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Lợi, tính đến cuối năm 2012, xã Châu Thới đã đạt 7/19 tiêu chí và một số tiêu chí khác cũng đạt từ 50 – 70% theo Bộ tiêu chí quốc gia quy định.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Lợi là do xuất phát điểm hiện nay của nông thôn Châu Thới còn quá thấp so với Bộ tiêu chí nông thôn mới, vì vậy nhu cầu đầu tư cho nông thôn là rất lớn. Nhưng XDNTM không phải việc gì cũng cần tiền và không phải việc gì cũng đòi hỏi Nhà nước đầu tư, ví dụ: sửa sang nhà cửa, xây dựng các công trình vệ sinh, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang đồng ruộng, đầu tư cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập là việc của người dân, cần tiếp tục vận động hội viên nông dân tham gia góp ngày công lao động, hiến đất để mở mang kết cấu hạ tầng, chỉnh trang làng xóm, đồng ruộng, hạn chế yêu cầu người dân góp tiền mặt. Nhà nước chỉ hỗ trợ theo nguyên tắc “cho cần câu không cho con cá”. Những khoản đầu tư này đã được các ngành chức năng vận dụng lồng ghép vào các chính sách khác để thực hiện trên địa bàn xã Châu Thới trong những năm qua nếu tính ra tiền cũng không nhỏ.

Để người dân thực sự là chủ thể, phải thực hiện triệt để nguyên tắc: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ; XDNTM không ai khác ngoài người dân, Đảng, chính quyền các cấp không thể làm thay được. Cơ quan chức năng từ tỉnh đến địa phương cần tập trung hướng dẫn cho nhân dân, bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, tránh lòng vòng và phù hợp với trình độ của người dân. Thậm chí, nhiều việc phải “cầm tay chỉ việc”, đưa ra những mô hình cụ thể để người dân học tập và hướng dẫn cho nông dân hiểu và làm theo. Chính quyền các cấp phải tổ chức, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội ( Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh, Người Cao tuổi…), tổ chức nghề nghiệp, hội làm vườn, cây cảnh, hợp tác xã, tổ hợp tác và các doanh nghiệp cùng làm với dân. Trong đó, vai trò của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, vừa tạo mối liên kết, vừa hướng dẫn kỹ thuật, vừa là “đầu vào, đầu ra” cho dân. Thực tiễn trong chỉ đạo cho thấy, địa phương nào làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích của XDNTM, để họ tự lựa chọn, tự quyết định việc cần làm thì ở đó thành công và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Hiện nay, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn đã có, nếu chưa đủ sức hấp dẫn thì cần bổ sung. Người Việt Nam khi đã thành danh không mấy ai không nghĩ đến quê hương, hoạt động từ thiện của họ rất quý, nhưng quan trọng hơn là kêu gọi họ đầu tư về nông thôn nhằm giải quyết việc làm, ổn định “đầu vào, đầu ra”, đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập. Đây là hướng đi cơ bản và hiệu quả nhất. Bên cạnh, cần tăng thêm nguồn lực thứ ba là ngân sách Nhà nước các cấp, nhất là đối với đầu tư các công trình phúc lợi công cộng, công trình phục vụ cho hệ thống hành chính của Nhà nước, với vai trò “bà đỡ”, nguồn lực này vô cùng quan trọng. Với nguồn tín dụng, nếu vay với lãi suất thương mại thì hầu hết nông dân không chịu nổi, ngay cả doanh nghiệp đầu tư về nông thôn cũng cần nhiều lãi suất ưu đãi.

Những nhiệm vụ tới đây, Đảng bộ, chính quyền xã Châu Thới quyết tâm chỉ đạo thực hiện đó là:

1- Phát triển sản xuất là nhiệm vụ hàng đầu và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới

Thực trạng nông thôn xã Châu Thới hiện đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc: đất đai manh múng, hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém, còn thiếu việc làm cho lao động nông thôn, bảo vệ môi trường chưa tốt, tệ nạn xã hội đôi lúc còn diển biến phức tạp... Trong khi đó, nguồn lực vật chất có hạn, vì vậy giải quyết được vấn đề nâng cao thu nhập, để đời sống cư dân ấm no, phồn thịnh là vấn đề mang tính “gốc, rễ” trong XDNTM. Mặt khác, đầu tư cho sản xuất không đòi hỏi nhiều tiền nếu so với tổng nguồn vốn cần cho chương trình này. Nhiệm vụ này do người dân thực hiện là chính. Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và doanh nghiệp cùng làm với họ. Nhà nước và các ngành, các cấp đóng vai trò “bà đỡ” giải quyết các vấn đề, như bảo hiểm, hỗ trợ lãi suất cho đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ, giống… và một ít cho hạ tầng đồng ruộng như chúng ta đã từng làm. Như vậy, Nhà nước “bỏ một đồng”, người dân và các thành phần khác “bỏ mười đồng”. Đây vừa là công việc trước mắt, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong suốt quá trình XDNTM.

2 - Xây dựng ấp, xã văn minh, sạch đẹp: Văn minh ấp, xã là truyền thống cách mạng trên vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Tình làng, nghĩa xóm là những truyền thống tốt đẹp mà chúng ta phải gìn giữ, trân trọng. Đồng thời, nông thôn mới phải là nông thôn sạch từ trong nhà ra ngoài đường, ngoài ruộng. Những công việc này không ai làm thay người nông dân được. Đảng ủy, UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục tủên truyền, vận động nông dân thực hiện mô hình Vườn, nhà “xanh, sạch, đẹp”, tiếp tục cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” để tiến tới xây dựng xã Châu Thới đạt chuẩn văn hóa. Đây chính là tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015 theo Nghị quyết của Đảng bộ xã đã đề ra.

Với quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân xã Châu Thới anh hùng, cộng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, tin rằng xã Châu thới sẽ đạt 19 tiêu chí quốc gia vào cuối năm 2015 đúng theo kế hoạch chỉ đạo của Đảng bộ.

Nguyễn Sáu

Số lượt xem: 64

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com