null Huyện Đông Hải hỗ trợ phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân có hiệu quả

Tin hoạt động
Thứ sáu, 20/03/2020, 10:48
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Đông Hải hỗ trợ phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân có hiệu quả

Đông Hải là một trong những huyện có điểm xuất phát kinh tế thấp ở tỉnh Bạc Liêu, nghề nghiệp chính của người dân chủ yếu là nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản; sản xuất tôm giống và làm muối. Những năm gần đây do tình hình thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường không thuận lợi làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống thu nhập và phá triển của người dân, Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, còn khá nhiều xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới đây thực sự là một trong những khó khăn thách thức của huyện, trong thời gian qua.

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và Quyết định 673-QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng chính phủ, về việc “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt aNam trong phát triển Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.

Uỷ ban nhân dân huyện đã thành lập Quỹ hỗ hỗ trợ nông dân huyện Đông Hải theo Quyết định 3867; Quỹ hoạt động với nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn, phát triển vốn, hỗ trợ giúp đỡ bà con, nông dân trong việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện; thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế của huyện Đảng bộ, đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho bà con, Nhân dân trên địa bàn huyện.

Từ thực tế hoạt động, UBND huyện luôn quan tâm trong công tác củng cố, kiện toàn hoạt động Qũy hỗ trợ nông dân; hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đưa nguồn vận động Quỹ hỗ trợ nông dân vào chỉ tiêu vận động chung với các loại quỹ ở địa phương; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, sự đồng hành của các Công ty, doanh nghiệp, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tính đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện phát triển được số tiền là 01 tỷ 044 triệu đồng. (Trong đó: Ngân sách huyện cấp năm 2015 là: 200.000.000 đồng; vận động cán bộ, công chức, viên chức và các công ty, doanh nghiệp, Nhân dân đóng góp được 844.000.000 đồng).

Quỹ Hỗ trợ nông dân với ưu điểm là tiến độ giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản, đã hỗ trợ kịp thời hàng trăm hộ nông dân phát triển kinh tế. Để nguồn vốn giải ngân đúng đối tượng, hội nông dân các cấp lựa chọn những mô hình sản xuất có tính khả khi, phát huy được tiềm năng và thế mạnh của vùng. Định kỳ hằng tháng, tổ vay vốn các cấp duy trì sinh hoạt, với sự tham gia của ban quản lý dự án và hộ vay để trao đổi, học tập, truyền đạt kinh nghiệm trong sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm. Coi trọng phương châm "Vận động đi đôi với hỗ trợ nông dân", nhờ vậy, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã phát huy hiệu quả vốn vay.

Trong đó giải ngân được 22 dự án, có 138 hộ vay, với số tiền hơn 900 triệu  đồng. Ngoài ra, tranh thủ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, đầu tư 04 dự án, có 51 hộ vay, số tiền hơn 270 triệu đồng. Nguồn vốn Qũy hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đầu tư 09 dự án, có 104 hộ vay, số tiền hơn 01 tỷ đồng.

Có thể nói, Quỹ Hỗ trợ nông dân có tác động tích cực đến tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua các dự án, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, cách làm hay của nông dân trong sản xuất được nhân rộng. Nguồn vốn vay đã phát huy được hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện kịp thời cho nông dân vay vốn luân chuyển đầu tư phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, có việc làm tại chỗ, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Đông Hải là một trong những nguồn tín dụng quan trọng trợ giúp nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập. Nhờ được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều gia đình khó khăn, thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế đã xây dựng được các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cao. Để Quỹ HTND trong thời gian tới trở thành nguồn lực thiết thực, đồng hành với hộ dân trong phát triển sản xuất, kinh doanh cần quan tâm tập trung thực hiện một số mặt công tác trọng tâm.

Một là, cần phải thực hiện tốt hơn nữa Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định 673-QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, nông dân về phát triển kinh tế; khích lệ, động viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, tận dụng đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất.

Hai là, cần quán triệt sâu sắc mục đích, hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân trong thực hiện đúng quy trình hỗ trợ vốn, xét đúng đối tượng được hỗ trợ vốn; phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, từng bước đưa hoạt động Qũy hỗ trợ nông dân đi vào nền nếp và có hiệu quả.

Ba là, Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, công ty, các tập thể, cá nhân có điều kiện quan tâm giúp vốn hỗ trợ để vận động tăng trưởng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Bốn là, vận động nông dân thực hiện liên kết sản xuất, thành lập các tổ nhóm, tổ hợp tác, hợp tác xã, để tổ chức các hình thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề phù hợp với tiềm năng thế mạnh của từng nơi.

Năm là, Hội nông dân các cấp cần quan tâm, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ sở. Bên cạnh đó, tích cực kiểm tra, giám sát về sử dụng nguồn vốn, tránh tình trạng đầu tư kém hiệu quả dẫn tới nợ xấu, nợ quá hạn. Đẩy mạnh các chương trình hoạt động hướng về cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, định hướng về thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân. Có như vậy, Quỹ Hỗ trợ nông dân mới phát huy hiệu quả, tạo động lực cho nhiều hội viên đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng huyện Đông Hải ngày càng phát triển giàu mạnh.

Lan Ngọc (BDV TU)

 

Số lượt xem: 330

Tin đã đưa
  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready