null Kết quả thực hiện quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ

Tin hoạt động
Thứ sáu, 04/01/2013, 13:39
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ

 Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 44-QĐ/HND, ngày 8/2/2004 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về việc thành lập Trung tâm dạy nghề và Giới thiệu việc làm nông dân, thuộc Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định giao đất cho Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu để xây dựng Trung tâm dạy nghề và Giới thiệu việc làm nông dân, với tổng diện tích là 4000m2 (Bốn ngàn mét vuông). Sau đó Ủy ban nhân dân tỉnh cấp vốn đầu tư gần 4 tỷ đồng (bốn tỷ) để bồi hoàn giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ thiết kế xây dựng trụ sở, xây dựng hàng rào xung quanh, nhà bảo vệ, nhà để xe, điện, nước, đường đi nội bộ đã cơ bản hoàn chỉnh vào cuối năm 2008.

Thực hiện Công văn số 6207/VPCP-KTTH, ngày 08/09/2009 của Văn Phòng Chính phủ, về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân của 3 tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang và Bạc Liêu. Qua đó Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để xin được ghi vốn và khởi công dự án.

Đến ngày 23/8/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra quyết định số 2072/QĐ.UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm nông dân, gồm 4 hạn mục như: Nhà chính; khối thực hành; nhà nghỉ giáo viên; nhà vệ sinh với tổng kinh phí hơn 9 (chín) tỷ đồng.

Tuy nhiên từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phê duyệt dự án đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh đã kiến nghị nhiều lần đến Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng vẫn chưa có vốn để xây dựng Trung tâm dạy nghề và Giới thiệu việc làm nông dân, thuộc Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu. Bởi lẽ tỉnh Bạc Liêu trong những năm qua rất khó khăn về vốn xây dựng cơ bản. Vì vậy cũng không có vốn để bố trí xây dựng Trung tâm dạy nghề và Giới thiệu việc làm nông dân. Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang đề nghị Bộ Kế hoạch-Đầu tư ghi vốn, Hội Nông dân tỉnh đang chờ

Việc đổi tên và điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Thực hiện Công văn số 564-CV/HND, ngày 16/7/2009 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thống nhất cho Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định thành lập và đổi tên thành Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, thuộc Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu. Sau đó Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu xây dựng các văn bản như: Quy chế hoạt động, Đề án và các văn bản khác…để tham mưu cho Ủy ban nhân dân ra quyết định thành lập và phê duyệt đề án. Tuy nhiên các văn bản đã hoàn chỉnh và được trình Ủy ban nhân dân Tỉnh từ tháng 4/2011, đến nay nhưng vẫn chưa có Quyết định thành lập và đổi tên.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 870-CV/HNDTW, ngày 17/11/2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ra Quyết định thành lập Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, thuộc Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu. Cũng như trong khoảng thời gian trên Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như Ban Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bạc Liêu nhưng vẫn đang chờ xem xét. Theo trao đổi của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đối với Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân của tỉnh, theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì hiện nay Trung tâm chưa có giáo viên cở hửu nên chưa thể ra quyết định thành lập Trung tâm được, cũng như đổi tên Trung tâm dạy nghề và Giới thiệu việc làm nông dân thành Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân.

 Kết quả việc bổ sung ngân sách của tỉnh cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, sau khi tiếp thu chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu làm các thủ tục như: Quy chế, Điều lệ hoạt động của Quỹ gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - đầu tư thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra quyết định thành lập Ban Điều hành Quỹ và phê duyệt Quy chế và Điều lệ của Quỹ để Ban Điều hành Quỹ sớm đi vào hoạt động. Tuy nhiên đến nay chỉ có Sở Kế hoạch- đầu tư thẩm định xong, còn đang chờ Sở Tài chính Bạc Liêu thẩm định, Hội Nông dân tỉnh mới đủ cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Do vậy đến nay Bạc Liêu cũng chưa được bổ sung từ ngân sách của tỉnh vào Quỹ hỗ trợ nông dân.

Đối với các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội phân bổ năm 2012: Hội Nông dân tỉnh được Trung ương phân bổ với tổng số vốn là 4 tỷ đồng (bốn) đến ngày 20/04/2012 đã giải ngân xong 11 dự án, với 225 hộ, tại 11 xã, tổng số tiền là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên do nhu cầu cần vốn để mở rộng sản xuất của nhiều Hội viên nông dân trong tỉnh, vì vậy hiện nay Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã gửi Ban Điều hành Quỹ Trung ương xin hỗ trợ thêm một dự án nuôi bò công nghiệp, tại xã An Trạch, huyện Đông Hải, với số tổng số tiền là 500 triệu .

Trên cơ sở nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương phân bổ, qua đó Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu trực tiếp tổ chức triển khai cho các cơ sở hội xây dựng 11 dự án phát triển kinh tế gia đình, với số tiền là 4 tỷ đồng. Mặt khác các cấp Hội trong tỉnh đã nhận từ nguồn vốn ủy thác của ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ giúp hội viên nông dân thiếu vốn sản xuất để chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ gia đình với tổng số tiền hơn 578 tỷ đồng với 31.142 hộ vay. Ngoài ra Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu chủ động, phối hợp với các doanh nghiệp, các trang trại hướng dẫn giúp hội viên nông dân áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hỗ trợ xây dựng các  mô hình có hiệu quả, hỗ trợ cây, con giống cho nông dân an tâm trong lao động sản xuất.

Theo tinh thần Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ cuối năm 2011 Hội Nông dân tỉnh đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với 6 Sở liên quan như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, các mô hình trình diễn về chăn nuôi, trồng trọt, mô hình nuôi thủy cầm, nuôi gà an toàn sinh học, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới …; Phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch: Tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng các mô hình về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và một số hoạt động lớn của cấp tỉnh; phối hợp với Sở Công thương: Tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh; đào tạo các nghề chế biến thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, và những kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế…, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho nông dân, dạy nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin, chọn xã chỉ đạo điểm đưa thông tin về cơ sở, trang bị máy vi tính cho những Hội Nông dân cơ sở chưa có máy…phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường: Tập huấn về bảo vệ môi trường ở nông thôn, xây dựng các câu lạc bộ bảo vệ môi trường, tham gia thực hiện một số nội dung, trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu…

Nhìn chung từ khi triển khai đến nay Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện khá tốt những nội dung như: Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho nông dân về xây dựng nông thôn mới; công nghệ thông tin; về người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; chuyển giao khoa học, kỹ thuật tiên tiến cho nông dân, về bảo vệ môi trường nông thôn… được 15 cuộc, cho hơn 1000 người tham gia; triển khai xây dựng mô hình nuôi thủy cầm tại xã Minh Diệu huyện Hòa Bình với số lượng 3500 con, cho 17 hộ hội viên nông dân; xây dựng mô hình trình diễn lúa chất lượng cao tại  xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình với 40 ha…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua việc phối hợp các hoạt động với các Sở đôi lúc chưa đồng bộ, công việc còn bị động, chưa đảm bảo đúng thời gian như dự kiến, đặc biệt là việc thực hiện giao khoán kinh phí cho Hội Nông dân tỉnh từ các chương trình phối hợp ngay từ đầu năm của các Sở chưa thực hiện được theo Quyết định 673, từ đó Hội Nông dân tỉnh chưa chủ động trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động.

Đảng Đoàn Hội Nông dân tỉnh đã và đang tiếp tục chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các Sở ngành liên quan để xác định và làm rỏ hơn những tiêu chí thực hiện như: hộ hội viên nông dân không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi từ cấp tỉnh trở lên, hộ gia đình văn hóa tiêu biểu gương mẩu, uy tín trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương đề ra, hộ chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước,… nội dung này dự kiến sẽ triển khai thực hiện đầu năm 2013.

TTDN

Số lượt xem: 50

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com