null Lời dạy của Bác về quyền lực cán bộ

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Thứ tư, 15/12/2021, 19:17
Màu chữ Cỡ chữ
Lời dạy của Bác về quyền lực cán bộ

Bác Hồ chỉ rõ: Quyền lực có tính hai mặt. Quyền lực nếu được sử dụng đúng đắn sẽ có sức mạnh to lớn để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Ngược lại, nếu bị thoái hóa, biến chất thì quyền lực sẽ có tác hại ghê gớm, thậm chí có thể làm sụp đổ cả chế độ xã hội.
Trên thực tế, quyền lực có thể làm tha hóa con người rất nhanh, bởi thế mới chỉ một tháng sau ngày giành được độc lập, trong thư gửi UBND các kỳ, tỉnh, huyện và làng (10-1945), Bác đã chỉ rõ 06 căn bệnh tiêu cực đã xuất hiện trong bộ máy nhà nước. Đó là: Trái phép:… Có lúc vì tư thù, tư oán mà bắt bớ và tịch thu làm cho dân oán thán. Cậy thế:…Cậy thế mình ở trong bộ máy nhà nước để ngang tàng muốn sao được vậy…Hủ hóa: Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra?... Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Tư túng: Kéo bè kéo cánh, bà con bạn hữu mình, không tài năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài… Chia rẽ: Bênh vực lớp này, chống lại lớp khác, không biết làm cho các tầng lớp nhân nhượng lẫn nhau, hòa thuận với nhau… Kiêu ngạo: Tưởng mình ở trong cơ quan Chính phủ là thần thánh rồi, coi khinh dân gian, nói phô, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan cách mạng lên”.
Với Bác, tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến… Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính…Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi việt gian, mật thám. Người xác định rõ, phải coi đó là những “kẻ địch nội xâm” và phải kiên quyết chống “như đánh giặc trên mặt trận” thì mới giành được thắng lợi. “Đánh giặc trên mặt trận” chống ngoại xâm, nếu ta không tiêu diệt kẻ địch thì kẻ địch sẽ tiêu diệt ta.“Đánh giặc trên mặt trận tham nhũng, tiêu cực cũng vậy, nếu ta không tiêu diệt địch, địch sẽ tiêu diệt ta, không phải là về mạng sống mà là về nhân cách”.
Theo Bác, Đảng ta là Đảng cầm quyền, công tác cán bộ là công tác then chốt của then chốt. Đảng cần thật sự trong sạch, vững mạnh để bố trí cán bộ có đủ đức, tài nắm giữ quyền lực của hệ thống chính trị, từ đó sẽ có cơ chế giám sát quyền lực hữu hiệu, ngăn chặn sự suy thoái và biến chất quyền lực ngay khi nó bắt đầu xuất hiện.
Bác từng chỉ rõ: Chỉnh đốn Đảng phải gắn liền với chỉnh đốn công tác cán bộ. Bởi “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”. Chỉnh đốn Đảng là môi trường tốt nhất cho cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Bác đã nhìn thấy từ rất sớm những khuynh hướng sai trái về quyền lực, những tệ nạn làm tha hóa đảng viên, cán bộ có thể trở thành nguy cơ làm sụp đổ cả sự nghiệp của cá nhân mỗi người, thậm chí của cả Đảng, đưa đến những tổn thất to lớn cho sự nghiệp cách mạng. Bởi “cái chết về đạo đức thường dẫn đến cái chết về chính trị”. Vì vậy, trong tình hình nhiều thách thức nghiêm trọng, Hội nghị Trung ương tư, khóa XI đã sáng suốt quyết định lựa chọn và tập trung vào ba vấn đề đang thật sự cấp bách cần làm ngay của công tác xây dựng đảng. Đó là: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Thiết nghĩ, công tác chỉnh đốn, đổi mới Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết phải làm đồng loạt và sâu sắc ở cơ sở. Bởi những đảng viên có chức có quyền này rất gần dân, hàng ngày tiếp xúc với dân, thay mặt Đảng, chính quyền giải quyết công việc cho dân. Người dân luôn nhìn vào đó để thấy đạo đức, niềm tin, uy tín của Đảng và chính quyền. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải coi trọng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương tư, khóa XI nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố vững chắc sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng lòng mong mỏi của quần chúng nhân dân./.

Tin Sưu tầm
An Nguyễn

 

Số lượt xem: 312

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready