null Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013

Tin hoạt động
Thứ sáu, 21/12/2012, 15:40
Màu chữ Cỡ chữ
Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013

 1/- Tuyên truyền phổ biến cho 100% cán bộ HND các cấp và 80% hội viên, nông dân về các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, cũng như của Hội các cấp có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chủ trương xây dựng nông thôn mới.

2/- Phát triển hội viên mới tăng 15% trở lên so với số hội viên hiện có (không tính vào tỷ lệ số hội viên đưa ra khỏi tổ chức Hội), đảm bảo hội viên sau kết nạp đều có thẻ hội viên. Xây dựng tổng số đạt ít nhất 60% hội viên nòng cốt, so với số hội viên hiện có cuối năm 2012; thu, đăng hội phí đúng quy định.

3/- Phấn đấu 70% cơ sở Hội mạnh, 30% cơ sở Hội khá và 60 % chi Hội hoạt động vững mạnh. 100% cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở đều tham gia sinh hoạt cùng chi, tổ Hội và có 80% hội viên trở lên tham gia sinh hoạt hàng tháng theo tinh thần Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội.

4/- Các ban, bộ phận trực thuộc tỉnh Hội và các huyện, thành Hội có từ 2-3 sáng kiến, họat động nổi bật, cách làm mới đạt hiệu quả cao trong công tác Hội và phong trào nông dân để nhân rộng.

5/- Ban Chấp hành HND các cấp có từ 1-2 công trình, phần việc như: Mái ấm nông dân; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn…

6/- Phấn đấu 100% Chi Hội đều có quỹ Hội từ 70.000 đồng/01 hội viên (theo quy định của Trung ương Hội) và mỗi chi Hội có ít nhất 01 Tổ hùn vốn nông dân. Mỗi đơn vị huyện, thành Hội xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn vận động tại đia phương, ngân sách Nhà nước cấp từ 200 triệu đồng trở lên. Riêng của tỉnh 02 tỷ đồng.

7/- 100% Ban Chấp hành từ huyện đến cơ sở Hội đều có xây dựng Kế họach phát động phong trào nông dân đăng kí sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; vận động 60% số hộ nông dân có điều kiện đăng kí phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cuối năm bình xét đạt 50%/tổng số hộ đăng kí sản xuất suất kinh doanh giỏi các cấp.

8/- Phấn đấu dạy nghề cho nông dân từ 600-700 hội viên, nông dân; các huyện, thành Hội phối hợp các ngành dạy nghề cho 5.000 nông dân.

9/- Phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 50.000 lượt hội viên, nông dân. Trong đó Hội trực tiếp tập huấn 5.000 hội viên, nông dân.

10/- Mỗi đơn vị huyện, thành Hội nhận đỡ đầu từ 1-2 hộ nghèo và mỗi cơ sở Hội nhận đở đầu 2 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

11/- Mỗi cơ sở Hội phối hợp thành lập mới ít nhất 02 tổ hợp tác trở lên theo Nghị định 151 của Chính phủ và hoạt động có hiệu quả.

12/-  Các cấp Hội trong tỉnh chủ động phối hợp các ngành liên quan vận động thực hiện từ 4-5 tiêu chí đối với các xã tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới và thực hiện đạt hiệu quả. Đối với các xã còn lại tùy theo tình hình thực tế để phối hợp thực hiện.

13/- Tiếp tục quản lý thực hiện tốt các nguồn vốn vay Ngân hàng NN&PTNT, không để tỷ lệ nợ quá hạn vượt quá 3%; 70% trở lên tổ tốt, khá; vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH không để nợ xấu, quá hạn vượt trên 1,6% và thu lãi từ 95% trở lên; 70% tổ  tốt, khá).

VP

Số lượt xem: 70

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com