null Một số hoạt động nổi bật của Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu trong tháng 4 năm 2017

Tin hoạt động
Thứ ba, 09/05/2017, 08:47
Màu chữ Cỡ chữ
Một số hoạt động nổi bật của Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu trong tháng 4 năm 2017

- Tập trung tuyền truyền Đại hội Hội nông dân các cấp, Hội nghị Chi Hội nhiệm kỳ 2014 - 2017 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ; Nghị quyết Đại hội lần XII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa - xã hội năm 2017 của Ủy ban nhân dân các cấp.

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể là tiếp tục tuyên truyền 18 Điều quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, về Luật an toàn giao thông…..

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng pháp luận của Nhà nước.

Kết quả trong tháng qua, các cấp Hội từ thành phố đến Cơ sở, Chi Tổ Hội đã tuyên truyền được 55 cuộc với 1.500 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự.

2. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp:

- Trong tháng đã phát triển 21 hội viên mới, nâng tổng số đầu năm đến nay 65 hội viên, qua đó làm thẻ và đề nghị lên tỉnh Hội công nhận;

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu về việc lấy ngày 14 hàng tháng là ngày sinh hoạt Chi – Tổ Hội và đưa cán bộ Hội các cấp về sinh hoạt lệ nơi cư trú”.

- Tiếp tục quản lý tốt các nguồn quỹ ở địa phương, đồng thời giao chỉ tiêu cho các Cơ sở Hội vận động quỹ hỗ trợ nông dân theo chỉ tiêu đề ra.

- Từng Cơ sở Hội, Chi Hội thực hiện tốt theo nội dung hướng dẫn 413-HD/TW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phải chuẩn bị đầy đủ sổ sách lưu trữ ngay từ đầu năm.

- Trong tháng, ra quyết định chuẩn y BCH Hội Nông dân phường 1, và UV.BCH, UV.BTV và bầu bổ sung Phó chủ tịch Phường Nhà Mát; phường 5; Chủ tịch Hội Nông dân phường 7. TPBL.

3- Công tác Hội:

- Tổ chức sơ kết Công tác Hội quí I/2017, qua đó triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quí II/2017 cho Hội Nông dân phường, xã; có trên 40 đại biểu tham dự. 

- Đã làm tốt công tác đăng ký nông dân SXKD giỏi ở 04 cấp của 9/9 đơn vị Hội Nông dân phường, xã; qua đó tổng hợp và gửi về Tỉnh Hội  

- Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu, chuẩn bị Hội nghị Chi hội điểm ở ấp Giồng Giữa B xã Vĩnh Trạch Đông, nhiệm kỳ (2017 – 2020); Dự kiến thời gian tổ chức Chi hội điểm vào tháng 6/2017.

- Tham gia lớp bồi dưỡng cấp nhật lý luận chính trị cho đảng viên do Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức từ ngày 18/4 đến 22/4/2017.

- Đơn vị đã thăm hỏi, đỡ đầu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Nguyễn Thị Thình ở xã Vĩnh Trạch Đông, 1.000.000đ.    

- Đỡ đầu 01 hộ nghèo hộ ông: Huỳnh Thanh Điền ở ấp Giồng Giữa B xã Vĩnh Trạch Đông,  hỗ trợ con giống (Tôm Sú), thuốc, phân ….trị giá trên 5.000.000đ.

- Chuẩn bị Văn kiện Đại hội Chi bộ trình Đảng ủy và tiến hành Đại hội vào đầu tháng 5/2017  và Văn kiện Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ (2017 – 2019) trình văn kiện từ đầu tháng 6/2017    

4. Phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

- Hội nông dân thành phố xây dựng kế hoạch phát động phong trào nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017. Trên cơ sở đó, các Cơ sở Hội phát động mạnh mẽ, rộng rãi phong trào nông dân hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 04 cấp đến từng hộ hội viên nông dân đăng ký năm 2017.

- Tiếp tục quản lý và thành lập mới các Tổ hợp tác sản xuất, Hợp tác xã.

- Duy trì, quản lý, vận hành tốt các Tổ hùn vốn hiện có.

5. Phong trào Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp và văn minh:

Tiếp tục công tác ra quân phát hoang, làm vệ sinh các tuyến đường, trồng hoa cây kiểng các loại trong năm 2017. Đồng thời phát động thực hiện giữ vững và xây dựng xã văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Kết quả HND các phường xã đã phối hợp với các đoàn thể ra quân được 09 cuộc với hơn 60 cán bộ hội viên nông dân tham gia.

4. Phong trào Nông dân tham gia tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh:

- Vận động Hội viên và Nông dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội. Khuyến khích tinh thần tự giác tố giác tội phạm của hội viên nông dân.

- Kết hợp chặc chẽ cùng các ban ngành đoàn thể và công an khu vực phường xuống đường thường xuyên việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố ở phường 3 và phường 5.

Minh Trung

Số lượt xem: 628

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready