null Một số nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong giai đoạn 2012-2014

Phong trào nông dân
Thứ năm, 27/12/2012, 09:34
Màu chữ Cỡ chữ
Một số nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong giai đoạn 2012-2014
Mô hình nuôi cá thác lác cườm huyện Hồng Dân đang được nhân rộng

 Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng hiệu quả thiết thức, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới, trở thành phong trào trọng tâm của Hội trong giai đọan 2012-2014. Cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tuyên truyền, phát động sâu, rộng trong hội viên, nông dân đăng ký thi đua thực hiện phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và chỉ đạo cho các cấp Hội xây dựng chương trình hoạt động cụ thể ở đơn vị mình, với nhiều hình thức tác động đến hội viên, nông dân. Vận động nông dân tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất có hiệu quả theo đúng hướng quy hoạch của tỉnh, phấn đấu trong sản xuất đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Tiếp tục phối hợp tốt với các Sở, Ngành nhằm tạo điều kiện cho hội viên, nông dân nhận được sự hỗ trợ về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, phương tiện trong sản xuất. Đồng thời tranh thủ với Trung ương Hội hỗ trợ các chương trình, dự án, phối hợp với Công ty phân bón hữu cơ Mê Kông thực hiện chương trình trợ giúp cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất. Tăng cường củng cố, nâng chất, phát triển Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; chủ động hướng dẫn, thành lập Câu lạc bộ với quy mô phù hợp, từng bước mở rộng sản xuất, kinh doanh nâng dần lên các loại hình Tổ hợp tác để đảm bảo môi trường pháp lý cho hoạt động, góp phần xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả. Thực hiện sự liên kết 4 nhà giúp cho nông dân được trang bị công nghệ thông tin, nhằm tiếp cận được thị trường mua bán hàng hóa nông sản, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả cao. Củng cố lực lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong việc tương trợ, giúp đỡ người thân, những người dân nghèo ở địa phương từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng xã hội làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hàng năm tổ chức họp bình xét vào cuối năm gắn với việc sơ, tổng kết phong trào, ghi nhận thành tích qua danh sách được thể hiện cụ thể địa chỉ của từng mô hình, của từng cấp đạt. Thực hiện tốt công tác quản lý hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trong tỉnh.

Ngoài ra, Trung ương Hội quan tâm, tạo điều kiện cho HND tỉnh được tiếp tục nhận vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để tạo động lực trong việc phát triển sản xuất, mở rộng mô hình, tạo cơ chế chính sách tốt hơn trong việc thực hiện Nghị định 41 của Chính phủ về việc cho vay giúp cho hội viên, nông dân có vốn để phát triển sản xuất. Tỉnh ủy tạo điều kiện cho HND tỉnh được ghi vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để Hội có cơ sở thực hiện các chương trình, dự án giúp cho hội viên, nông dân có vốn đầu tư sản xuất. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành tạo điều kiện thuận lợi cho HND được phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn theo quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các Sở, Ngành tạo điều kiện cho HND trong việc phối hợp thực hiện tốt quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp tổ chức tập huấn cùng với chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cùng với đào tạo nghề, hỗ trợ vốn…để giúp cho hội viên, nông dân có điều kiện phát triển sản xuất theo hướng bền vững, mang lại lợi nhuận cao và có cơ hội tìm hướng đi thích hợp cho mô hình sản xuất. Trong điều kiện như hiện nay, khi đất canh tác còn ít, lượng lao động sẽ dư thừa nhiều do tỉnh phát triển nhiều khu công nghiệp, cho nên việc tập trung cho công tác huấn luyện và đào tạo nghề cho lao động là rất cần thiết đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân tỉnh nhà…

ĐP

 

Số lượt xem: 52

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com