null Những kết quả đạt được từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Tin hoạt động
Thứ sáu, 16/12/2022, 15:39
Màu chữ Cỡ chữ
Những kết quả đạt được từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Trong năm 2022, Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng một số mô hình, dự án đầu tư cho hội viên nông dân đạt hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Đồng thời, gắn với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp phát triển mạnh mẽ hơn. Nhằm góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từ đó thu hút đông đảo nông dân vào tổ chức Hội và tham gia sinh hoạt chi, tổ Hội ngày càng nhiều. 

Tiếp tục thực hiện kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” và quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân (HND) Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”. Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn xây dựng các mô hình, dự án đầu tư cho hội viên nông dân. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương mà Hội Nông dân các xã, thị trấn đã xây dựng từ 01 đến 02 mô hình để đầu tư cho hội viên nông dân vay vốn chăn nuôi, sản xuất từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Để có nguồn vốn đối ứng cùng với nguồn vốn Trung ương và Tỉnh, trong năm các cấp Hội trong huyện vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được 288.000.000 đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 200.000.000 đồng, nâng tổng số tiền Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đanh quản lý là 2.578.200.000 đồng. Từ các nguồn vốn vận động năm 2022, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện phối hợp với tỉnh Hội đầu tư giải ngân được 08 dự án như sau: nuôi Bò sinh sản tại xã Hưng Thành và Châu Hưng A, trồng Lúa an toàn tại xã Long Thạnh, nuôi Heo thịt ở xã Châu Thới, trồng Màu tại xã Hưng Hội và nuôi Lươn trên cạn ở xã Vĩnh Hưng A với số tiền 2 tỷ 320 triệu đồng cho 102 hộ vay (trong đó tỉnh và Trung ương đầu tư 04 dự án tại xã Long Thạnh, Vĩnh Hưng A, Hưng Thành, Châu Thới với số tiền 1 tỷ 170 triệu đồng cho 49 hộ vay), nâng tổng số hiện nay là 18 dự án trong toàn huyện với số tiền 5 tỷ 095 triệu đồng cho 196 hộ vay (trong đó Trung ương đầu tư 05 dự án với số tiền là 1 tỷ 980 triệu đồng cho 63 hộ vay, Tỉnh đầu tư 04 dự án với số tiền 610 triệu đồng cho 27 hộ vay). Đồng thời thực hiện tốt thu hồi 05 dự án: nuôi Heo thịt ở xã Châu Thới, trồng Màu ở xã Hưng Hội, mô hình Táo nhà lưới thị trấn Châu Hưng, nuôi Cá giống ở xã Long Thạnh và dự án Bò ở xã Hưng Thành với số tiền 1.040 triệu đồng (trong đó Tỉnh 02 dự án với số tiền 400 triệu đồng). Mặc dù, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 và thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi nên làm ảnh hưởng đến sản xuất và chăn nuôi của hội viên nông dân như giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn tăng, sản phẩm làm ra bán giá thấp. Song đa số hội viên nông dân vẫn duy trì sản xuất vượt qua khó khăn và mở rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả. 
Qua đó, các mô hình của Hội Nông dân huyện đầu tư từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp cho hội viên nông dân đều đạt hiệu quả kinh tế và được nhân rộng như: mô hình nuôi Bò, Dê, Lươn, trồng Táo, lúa an toàn,… Đặc biệt là mô hình nuôi Bò sinh sản, trồng Lúa an toàn được nhân rộng và đầu tư thêm. Đến nay trong toàn huyện có 08 dự án nuôi Bò sinh sản, tăng 02 dự án so với năm trước cho 04 đơn vị xã Châu Hưng A, Hưng Thành, Vĩnh Hưng và thị trấn Châu Hưng, trong 08 dự án này có nhiều hộ nuôi rất hiệu quả và mở rộng quy mô nuôi như hộ ông Lâm Văn Hiệp, ấp Năm Căn xã Hưng Thành nuôi 13 con; Nguyễn Văn Bình, ấp Xẻo Nhào xã Hưng Thành nuôi 10 con; Phan Văn Phú, ấp Nhà Dài A xã Châu Hưng A nuôi 11 con; hộ ông Nguyễn Văn Quốc, ấp Thạnh Long xã Châu Hưng A nuôi 11 con,… Cuối năm 2021, thu hồi dự án trồng Lúa an toàn của xã Long Thạnh, kết quả cho thấy mô hình này đạt hiệu quả cao nên huyện Hội quyết định mở rộng đầu tư tiếp cho xã Long Thạnh 02 dự án trồng Lúa an toàn tại ấp Tân Long và ấp Béc Hen Lớn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và huyện cho 35 hộ vay với số tiền 700.000.000 đồng.
Đầu năm 2022, Hội Nông dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, Hội viên nông dân đăng ký được 8.142 hộ đăng ký. Cuối năm bình xét đạt được 4.293 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (trong đó cấp tỉnh: 99 hộ, cấp huyện: 404 hộ, cấp xã, TT: 3.790 hộ). Bên cạnh, huyện Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân đi tham quan mô hình nuôi Bò sinh sản, Dê thương phẩm ở ấp Nhà Dài A xã Châu Hưng A, để tạo điều kiện cho hội viên nông dân trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong chăn nuôi. Các mô hình, dự án làm ăn có hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã góp phần phát triển kinh tế gia đình và tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên nông dân. Đồng thời, hằng năm đã giải quyết việc làm cho hơn 196 lao động có việc làm ổn định. Từ những mô hình, dự án làm ăn có hiệu quả đã thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp phát triển mạnh mẽ hơn và nhiều hộ hội viên nông dân được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhất là cấp Huyện và Tỉnh. 
Từ những kết quả khả quan trên, huyện Hội chỉ đạo thành lập được 01 chi Hội nghề nghiệp trồng Lúa an toàn tại xã Long Thạnh có 15 thành viên và 16 tổ nghề nghiệp (trồng Màu, nuôi Bò sinh sản, nuôi Heo, trồng Cây Kiểng,…) có 119 thành viên, góp phần thu hút đông đảo nông dân vào tổ chức Hội và tham gia sinh hoạt chi, tổ Hội ngày càng nhiều để chia sẽ kinh nghiệm làm ăn và đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất cho Hội ngày càng hoạt động vững mạnh hơn.

Lê Ngọc Kiệp - Phó chủ tịch HND huyện
 

Số lượt xem: 181

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready