null Nhiệm vụ của Hội Nông dân cơ sở - Những yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Tin hoạt động
Thứ tư, 15/12/2021, 10:45
Màu chữ Cỡ chữ
Nhiệm vụ của Hội Nông dân cơ sở - Những yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Trong những năm qua, sự nghiệp đổi mới tuy đã đem lại những biến đổi sâu sắc về đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, một bộ phận nông dân đã thay đổi cách nghĩ, cách làm và có thu nhập khá, nâng cao mức sống và có những đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, ngày càng văn minh, sung túc. Tuy nhiên, nhìn toàn cảnh, nền kinh tế nông nghiệp phát triển chưa thật sự bền vững, ở một số vùng sâu, vùng xa, nông thôn vẫn còn nghèo nàn, đời sống của nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, trình độ dân trí thấp, công tác dân sinh, dân chủ vẫn còn nhiều mặt hạn chế và là một nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức trong hệ thống chính trị xã hội ở cơ sở. Trong đó, tổ chức Hội Nông dân cơ sở phải là đơn vị nồng cốt, chủ lực và tham mưu tích cực cho cấp ủy Đảng, chính quyền để giải quyết những vấn đề nông dân đặt ra trong bối cảnh địa phương đấy nhanh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, với mục tiêu là nâng cao mức sống cho nông dân.

Trong giai đoạn hiện nay, Hội Nông dân cơ sở phải luôn xác định nông dân là lực lượng chủ công của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân cơ sở phải là nơi tổ chức, tập hợp nông dân, xây dựng mô hình người nông dân kiểu mẫu, thực hiện đổi mới toàn diện sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, kỹ thuật tiến bộ và Hội Nông dân có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật về  trồng trọt, chăn nuôi đến tận hội viên, nông dân. Phải đi sâu, đi sát tìm hiểu tâm tư, nguyên vọng của nông dân, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm sản xuất của lực lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và kịp thời phổ biến nhân rộng đến với hội viên, nông dân, làm lan rộng những mô hình hay, sáng kiến mới, tạo nên một lực lượng nông dân có trình độ kỹ thuật mới theo mẫu hình người công nhân nông nghiệp trong thời đại 4.0. Bên cạnh, Hội Nông dân cơ sở cần quan tâm phối hợp chặt chẽ với ngân hàng để hỗ trợ về vốn kịp thời cho nông dân đầu tư sản xuất, vì thực tế vẫn còn rất nhiều nông dân thiếu vốn khi vào vụ sản xuất, đôi lúc phụ thuộc vào thời tiết không thuận lợi và giá cả thị trường xuống thấp, khiến nông dân bị giảm hoặc mất thu nhập và không có khả năng tích lũy vốn để tái đầu tư sản xuất. 
Hội Nông dân phải luôn chú trọng đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, nhằm phát triển hài hòa và kéo gần khoảng cách chênh lệch giữa vùng nông thôn và thành thị, bảo đảm sự bình đẳng trong xã hội. Chủ trương của Đảng là phải nâng cao trình độ dân trí, dân chủ, xóa bỏ sự phân biệt đối xử, bảo đảm cho giai cấp nông dân bình đẳng, được tôn trọng, được làm chủ xã hội, thật sự ấm no, hạnh phúc. Đây là mục tiêu vừa cấp bách trước mắt, vừa lâu dài, là chiến lược cơ bản của Đảng, Nhà nước ta, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, trong đó, yêu cầu với tổ chức Hội Nông dân cơ sở cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, phát triển hội viên nông dân đông về số, mạnh về chất, thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương. Hội Nông dân cơ sở luôn được xác định là đơn vị chủ công, chủ lực, và tổ chức Hội phải là mái nhà chung cho hội viên, nông dân sinh hoạt và cùng chung tay xây dựng giai cấp nông dân ngày càng tiến nhanh theo nhu cầu phát triển của xã hội./.

Ngô Minh

Số lượt xem: 424

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready