null Những vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay

Tin hoạt động
Thứ hai, 19/10/2015, 14:42
Màu chữ Cỡ chữ
Những vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay

 Hằng năm, qua các cuôc hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương, đã có một số khó khăn, bất cập phát sinh, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động cần được tập trung khắc phục đó là: Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số nơi còn chưa đúng và chưa đầy đủ. Công tác tuyên truyền, vận động còn chung chung, đơn điệu; sự phối hợp giữa các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, giữa các địa phương… còn lỏng lẻo, chưa đạt hiệu quả cao. Năng lực cán bộ chuyên môn về công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới còn nhiều mặt hạn chế, thiếu những kỹ năng cơ bản để triển khai tuyên truyền, vận động về Chương trình xây dựng nông thôn mới và từ đó hiệu quả đạt chưa cao. Vì thế, Ý ĐảngLòng dân thật sự chưa có tính đồng thuận cao, tính dân chủ chưa được phát huy đúng mức và từ đó việc huy động các nguồn lực cơ bản, cần thiết cho Chương trình chưa đạt yêu cầu đặt ra.

 

 

Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt mục đích đó là tuyên truyền thất bại” . Và hiện nay một khi Đảng đã có chủ trương, chính sách về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới rồi thì tất cả cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp cần truyền bá, giải thích rộng rãi để thuyết phục mọi người tán thành, ủng hộ và làm theo. Và khẳng định rằng công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay là một cuộc vận động lớn của toàn xã hội, ở đây cần sự hòa quyện nhuần nhuyễn của công tác tuyên truyền và vận động. Vậy thì, làm thế nào để quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới hiện nay thấm sâu vào đời sống xã hội, đặc biệt là người dân sống ở nông thôn? Trước hết, những vấn đề hiện nay cần phải được quan tâm thực hiện đó là:

Một là, các cấp ủy Đảng phải thật sự chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền, vận  động của địa phương. Thực tế cho thấy, một số địa phương không thực hiện nội dung tuyên truyền theo kế hoạch đề ra hoặc làm một cách hình thức chiếu lệ, làm cho có. Như vậy, công tác tuyên truyền, vận động thiếu sự đồng bộ, thiếu chiều sâu, không hiệu quả. Bởi suy cho cùng, những giá trị của văn hóa truyền thống dân tộc luôn có sức sống tự thân mạnh mẽ trong nhân dân. Họ là những người khát khao nhất trong việc tiếp nhận nó, bền bỉ nuôi dưỡng nó cho đời sống của mình và họ biết truyền cho nhau những giá trị ấy từ đời nầy sang thế hệ khác một cách có hiệu quả bởi họ cùng chung tâm lý, cùng chung tâm thức, ngôn ngữ “bình dân” và cùng chung lợi ích tối thiểu. Vì vậy, phải khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể xã hội như: Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên… tham gia vào các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, linh hoạt và sáng tạo. Có như vậy, mới khắc phục được sự sơ cứng, giáo điều. duy ý chí, thiếu sức sống, không phù hợp với thực tế cuộc sống đặt ra.

Hai là, tuyên truyền trên cơ sở tìm hiểu thực tế đời sống ở từng địa phương, hiểu rõ ý dân, lắng nghe dân nói, chú trọng những vấn đề mà nhân dân đặt ra, tìm lời giải thích một cách cặn kẻ, rõ ràng, chính xác những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và dũng cảm phản ánh trung thực, những ý nguyện chính đáng của Nhân dân và tích cực tham mưu để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách ngày càng đáp ứng được quyền lợi chính đáng và ý nguyện của Nhân Dân. Bởi vì trong thực tế cuộc sống xã hội, ý dân, lòng dân không tự nhiên bày ra rõ ràng, mạch lạc ra trước mặt người tuyên truyền. Chỉ có đi sâu, đi sát, cùng lợi ích cơ bản, cùng tâm nguyện với dân và thực sự tôn trọng dân thì người tuyên truyền mới nghe và nắm bắt được ý dân; phải thông qua điều tra, khảo sát một cách thực chất, khoa học mới phát hiện và đánh giá đúng đắn thực chất ý dân, lòng dân trong xã hội. Đây chính là sự thể hiện đầy đủ nhất chủ trương lãnh đạo của Đảng đó là  vì Dân, do dân và chắc chắn chủ trương nầy sẽ nhận được sự tán thành, ủng hộ rộng rãi của nông dân, của quần chúng nhân dân lao động.

Ba là, thông tin chân thực, thiết thực, cụ thể và phân tích khách quan. Thông tin chân thực là thông tin đúng sự thật, tức không thêm bớt, thổi phồng, bóp méo. Đây chính là đức tính thể hiện cái tâm và cái tầm của người cán bộ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.

Bốn là, tuyên truyền, vận động thông qua sự nêu gương người tốt, việc tốt, đặc biệt là những tấm gương của lãnh đạo các cấp và tấm gương của những nông dân tiến bộ, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Kinh nghiệm cho thấy, chính việc lấy gương tốt trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, những nhân tố tích cực ở cơ sở… để giáo dục. Đây là một phương pháp tuyên truyền, giáo dục rất sinh động và có sức thuyết phục cao; là cách thực hành tốt nhất công tác dân vận, biết dựa vào dân trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Đặc biệt, chúng ta không chỉ coi trọng việc tuyên truyền những tấm gương điển hình, tiên tiến mà còn phải yêu cầu bản thân người cán bộ làm công tác tuyên truyền giáo dục cũng phải là một tấm gương sáng để mọi quần chúng noi theo.

Năm là, phải đa dạng về nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền và phối hợp chặt chẻ giữa các lực lượng tuyên truyền hợp lý, nhịp nhàng. Bởi trong thực tế cuộc sống ở nông thôn hiện nay về trình độ nhận thức và cuộc sống đời thường  giữa các gia đình, các nhóm gia tộc cũng rất đa dạng, trình độ phát triển ở các khu vực nông thôn cũng rất khác nhau…. Từ  đó, cần có sự chỉ đạo và  hướng dẫn chung, song cũng cần phân cấp mạnh cho cơ sở, giao cho cấp  ủy địa phương, các ban, ngành đoàn thể trong khối dân vận từ xã đến ấp tiến hành tuyên truyền cho đối tượng thuộc phạm vi mình phụ trách. Và đây là lực lượng cần được tập huấn, bồi dưỡng định kỳ, thường xuyên về công tác tuyên truyền, được cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và cần có những chính sách, chế độ đãi ngộ thỏa đáng, hợp lý để huy động  tổng lực sức mạnh nhân lực làm công tác tuyên truyền từ cơ sở.

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, mang lại những lợi ích thiết thân cho người dân, đặc biệt là những người nông dân. Để đạt được mục đích nầy đòi hỏi chúng ta, trước hết phải đổi mới tư duy, cả trong nghiên cứu lý luận và tuyên truyền vận động. Sự kiên trì, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động là một khâu quan trọng của việc truyền bá, hiện thực hóa tư tưởng, chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội; tạo thành động lực trực tiếp thúc đẩy người nông dân, những cư dân nông thôn từng bước nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, để thực sự trở thành những người làm chủ cuộc sống của mình; làm chủ xã hội; làm chủ đất nước, hòa nhịp vào sự tiến bộ của thế giới trong thiên niên kỷ mới.

Đ/c: Ngô Văn Minh

                                                                                  Ban TH - ĐT HND tỉnh

Số lượt xem: 57

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com