null Nông dân huyện Hòa Bình phát huy nội lực, tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Phong trào nông dân
Thứ hai, 24/12/2012, 09:06
Màu chữ Cỡ chữ
Nông dân huyện Hòa Bình phát huy nội lực, tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Sau khi quán triệt các văn bản của Chính phủ về việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệc là Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành “Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới” và Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình “mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020; Hội Nông dân huyện Hòa Bình xác định chủ trương xây dựng nông thôn mới chính là bước đột phá trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng “Hiện đại hóa nông nghiệp, văn minh hóa nông thôn, tri thức hóa nông dân”, là phù hợp với quy luật khách quan và nhu cầu phát triển của xã hội, đặc biệt là trong quá trình nông dân cả nước đang ra sức thực hiện Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và huyện Hòa Bình là một đơn vị có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt thủy hãi sản. Vì thế, Huyện ủy Hòa Bình đã có tầm nhìn chiến lược, chỉ đạo xây dựng nền sản xuất hàng hóa lớn, với sự tham gia của các thành phần kinh tế, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đáp ứng với nhu cầu phát triển của thời đại công nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HNDT ngày 15/8/2011 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tuyên truyền “Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới”, và sự chỉ đạo của Huyện ủy và sự hỗ trợ của UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của UBMTTQ và các ban, ngành đoàn thể khối vận từ huyện đến cơ sở, Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành huyện Hội triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở của 8 xã, thị trấn trong toàn huyện tổ chức triển khai được 31 cuộc với 961 hội viên nông dân tham dự. Điều đáng phấn khởi là Tỉnh ủy đã chọn xã Vĩnh Bình là đơn vị chỉ đạo điểm của tỉnh và Huyện ủy Hòa Bình đã chọn xã Vĩnh Mỹ B làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm, nhân điển hình trong toàn huyện. Qua công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tại 2 xã điểm chỉ đạo của tỉnh và huyện, đa số nông dân đã đồng tình hưỡng ứng và thể hiện bằng những việc làm cụ thể như: Tích cực tham gia phát hoang cỏ dại ven đường, khai thông cống rãnh, thoát nước thải khu dân cư; xây dựng hàng rào bằng cây xanh; chấn chỉnh lộ giới đúng quy định; đóng góp kinh phí xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn cụ thể như xã Vĩnh Mỹ B đã xây dựng một tuyến đường bê tông có chiều dài 540 mét, ngang 1,2 mét với trị giá trên 95 triệu đồng, xây dựng một cây cầu cơ bản trị giá trên 30 triệu đồng. Riêng xã Vĩnh Bình qua khảo sát chỉ còn 1 tiêu chí trường học (đang chuẩn bị thi công) là sẽ đạt chuẩn xã văn hóa, đây là một yếu tố rất thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý 8 xã, thị trấn đã hoàn thành các bước tuyên truyền nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến đoàn viên, hội viên và nhân dân tại các địa bàn dân cư và thành lập xong các Tổ xây dựng nông thôn mới tại các ấp. Hiện nay, các xã đang tập trung thực hiện tiêu chí quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh việc thực hiện tiêu chí quy hoạch, Ban Chỉ đạo huyện đã xác định mục tiêu, phương hướng phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường sinh thái trong khoảng từ 5 – 10 năm tới. Theo định hướng của Chương trình này là nâng cao doanh số và thu nhập ròng trên mỗi hecta đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, nâng cao thu nhập bình quân nhân khẩu khu vực nông thôn từ nông nghiệp và các ngành phi nông nghiệp khu vực nông thôn lên gấp nhiều lần hiện nay. Đồng thời, bảo vệ tốt môi trường sinh thái tự nhiên và nhân văn để nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư. Phát triển nền nông nghiệp sinh thái, đa canh, đa cây, đa con, đa ngành nghề… với chất lượng cao và an toàn, phát triển tiểu thủ công nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch nhân văn, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Phát triển các khu công nghiệp vừa và nhỏ để giãi quyết vấn đề dư thừa sức lao động trong nông nghiệp, nông thôn, tạo thêm việc làm nhằm nâng cao mức sống của nông dân.

Vấn đề mới nghe thoáng qua chúng ta tưởng là khó có khả năng thực hiện. Nhưng với truyền thống cần cù lao động, ham học hỏi những kiến thức mới, với tinh thần đoàn kết, yêu nước và ý chí vượt khó của nông dân huyện Hòa Bình, và thực tế đã chứng minh chúng ta đã làm được và cần phải tiếp tục tham gia đóng góp vào việc thực hiện Chương trình bằng những hành động cụ thể như sau:

Một là: Tùy theo mọi lứa tuổi và giới tính, từng hội viên nông dân phải tích cực tham gia sinh hoạt với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương như: Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội người Cao tuổi… Qua đó, nắm bắt được những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó, vận dụng thích hợp vào hoàn cảnh thực tế của từng địa bàn nông thôn và từng hội viên nông dân phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng, động viên các thành viên trong gia đình và mọi người trong cộng đồng xóm ấp cùng nhau thực hiện.

Hai là: Hội Nông dân các cấp thường xuyên quan tâm đến những quyền và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Đặc biệt là cán bộ Hội phải đổi mới phong cách và lề lối làm việc theo hướng “Gần dân, sát dân, học hỏi ở dân và chăm lo lợi ích cho dân”. Phải mạnh dạn đấu tranh phản biện, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của nông dân, không để những hành vi tiêu cực làm ảnh hưỡng đến cuộc sống và sản xuất của nông dân. Phải nắm chắt tình hình, diển biến tư tưởng, tâm lý của hội viên, nông dân; tình hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân, giá cả hàng hóa thị trường tại địa phương… Qua đó, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng và các ngành chức năng kịp thời có sự chỉ đạo và hỗ trợ  một cách có hiệu quả.

Ba là: Từng hội viên nông dân phải nhanh chóng đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, tăng cường học tập tiếp thu và mạnh dạn ứng dụng những thành tựu khoa học kỷ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống, biết tận dụng tối đa mọi lợi thế và tiềm năng vốn có của địa phương, khai thác tốt những ưu thế về sản xuất, nâng cao tính dự đoán, dự báo và thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin về thời tiết và thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa. Qua đó, quy hoạch lại sản xuất cho phù hợp với từng tiểu vùng phù hợp với quy hoạch tổng thể trên địa bàn, cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Bốn là: Chính quyền cơ sở có trách nhiệm tổ chức đời sống cộng đồng dân cư nông thôn theo đơn vị ấp, xóm truyền thống; hiện đại hóa đời sống nông thôn đòi hỏi các thôn xóm phải giữ được nét truyền thống tốt đẹp nhưng bên cạnh phải được quy hoạch kiến trúc lại theo nhu cầu của cuộc sống văn minh với các tiện nghi hiện đại. Trước tiên, cộng đồng xóm ấp phải tổ chức lại chổ ăn, ở theo tiêu chuẩn vệ sinh và văn hóa hiện đại, tách nơi sản xuất tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư để tránh gây ô nhiễm môi trường, xây dựng khu xử lý rác thải, nước thải hợp vệ sinh; xây dựng những nơi sinh hoạt cộng đồng như: Công viên, Nhà Văn hóa xã, ấp và khuyến khích phát triển mạnh các dịch vụ công cộng như khu vực thành thị.

Những vấn đề nêu trên là những đặc điểm quan trọng của  nông nghiệp và nông thôn trong thời gian tới, mà giai cấp nông dân huyện Hòa Bình cần nắm được xu hướng phát triển đó để tổ chức lại sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Vì thế, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, hội viên nông dân trong thời đại đổi mới và hòa nhập của đất nước hôm nay, thiết nghĩ mổi cán bộ, hội viên nông dân chúng ta cần có những hành động, những đóng góp một cách cụ thể cho việc thực hiện Chương trình này đạt được thắng lợi tốt nhất. Bên cạnh, giai cấp nông dân chúng ta phải luôn khẳng định rằng: Hội Nông dân Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội gắn liền với các hoạt động sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Vì vậy, phải nhận thức đầy đủ xu hướng phát triển của xã hội nói trên. Mặt khác, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của mình, nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của nền nông nghiệp và xu hướng phát triển của nông thôn trên bước đường xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng.

Nguyễn Hữu Tài

Số lượt xem: 84

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com