null Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân

Tin hoạt động
Thứ sáu, 16/10/2015, 15:02
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân

 Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công đó là các cấp Hội trong tỉnh luôn nêu cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Từ khi thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn giai đọan 2011-2020”. Tổ chức Hội nông dân càng thể hiện rõ hơn vai trò của mình, thông qua các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự tạo điều kiện thuận lợi của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp Hội trong tỉnh phát huy tốt vai trò của mình, chủ động tham gia ngày càng nhiều vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, nhất là trong công tác vận động nông dân tổ chức sản xuất đúng theo quy hoạch, định hướng chung của tỉnh, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thay đổi phương pháp sản xuất theo hướng quy mô lớn, tập trung liên kết bằng các loại hình tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại, gia trại...có hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân đã mang lại nhiều kết quả to lớn. Hàng năm có trên 30.000 hộ hội viên, nông dân đăng ký thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và có trên 60% trong số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nông dân đã xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất tổng hợp, sản xuất đa canh trên cùng một diện tích đất. Phong trào nông dân thi đua vượt khó, vươn lên thoát nghèo và đoàn kết, tương trợ giúp đỡ trong hội viên, nông dân được các cấp Hội quan tâm. Điển hình từ 2010 - 2015, Hội Nông dân các cấp đã vận động đóng góp trên 3 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo và Quỹ an sinh xã hội, xây dựng 1.645 căn Nhà tình thương cho hội viên nghèo (trong đó Hội Nông dân tỉnh trực tiếp hỗ trợ xây dựng 156 căn), góp phần đáng kể cho công tác giảm nghèo của tỉnh nhà. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới cũng được các cấp Hội phát động mạnh mẽ, đã tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện, phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, huy động tốt mọi nguồn lực trong nông dân. Đồng thời, tham gia tốt công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, vận động nông dân tham gia vào các loại hình tự quản tổ an ninh nhân dân, cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Đ/c Hồ Thanh thủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ hai từ trái sang) đến tham quan mô hình nuôi ong mật tại Trung tâm Thực nghiệm huyện Phước Long

 

Tuy nhiên, các cấp Hội trong tỉnh không được tự bằng lòng với những kết quả đã đạt được, mà tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo của mình để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới. Trong thời kỳ phát triển mới, tỉnh ta cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nền kinh tế địa phương có phát triển nhưng còn chậm, quy mô nhỏ, chất lượng, hiệu quả kinh tế còn thấp, một bộ phận nông dân chưa chủ động phát huy nội lực để phát triển sản xuất; kiến thức khoa học - kỹ thuật, công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân còn nhiều mặt hạn chế; yếu tố bền vững trong sản xuất, kinh doanh của nông dân còn bấp bênh, nhiều hàng hóa nông sản chưa có đầu ra ổn định...nhìn chung đời sống của hội viên, nông dân còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, phải thường xuyên ứng phó với dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, thời tiết không thuận lợi gây bất lợi cho sản xuất của người nông dân. Về công tác xây dựng tổ chức Hội, có nơi còn chậm đổi mới, chất lượng sinh hoạt Hội và hoạt động của hội viên chưa đồng đều, công tác phát triển hội viên mới chưa được quan tâm đúng mức nên số lượng hội viên còn thấp so với tổng số hộ nông nghiệp trong toàn tỉnh.

Do đó, trong thời gian tới các cấp Hội cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, theo hướng gần với nông dân, sát với nông dân, mọi hoạt động đều hướng đến phục vụ cho lợi ích của hội viên, nông dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhất là Kết số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua đó, vận động tập hợp, hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, dạy nghề tại chổ, tạo việc làm ổn định cho nông dân và lao động nông thôn. Hướng dẫn nông dân chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, giúp nông dân thực hiện liên kết, liên doanh, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động hội viên, nông dân, phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, phát huy tốt mọi nguồn lực trong nông dânQua các phong trào hành động cách mạng của Hội, xây dựng bộ máy tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở ngày càng phát triển, hoạt động vững mạnh, tập hợp được đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà giai đoạn 2015 - 2020.

Đ/c Hồ Thanh Thủy

                                                                                    Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Số lượt xem: 82

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com