null Phước Long đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018- 2020

Phong trào nông dân
Thứ tư, 19/06/2019, 09:01
Màu chữ Cỡ chữ
Phước Long đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018- 2020

 

 

Xây dựng nông thôn mới là một quá trình thường xuyên, liên tục, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Sau khi thực hiện thành công mục tiêu xây dựng 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Huyện Phước Long tiếp tục xây dựng Kế hoạch, Đề án thực hiện cuộc cách mạng mới là “Đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018- 2020”. Với mục tiêu chung là phấn đấu đến năm 2020 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thực hiện hoàn thành Kế hoạch và Đề án “Đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018- 2020”, huyện Phước Long xác định mục tiêu quan trọng cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa tốt đẹp của nông thôn truyền thống; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, văn hóa trên địa bàn nông thôn; phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng nông thôn văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh trật tự đảm bảo ổn định; môi trường sinh thái được bảo vệ, cảnh quan môi trường nông thôn sáng- xanh- sạch- đẹp- bền vững; chủ động xây dựng phương án bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Để thực hiện tốt mục tiêu, Huyện ủy Phước Long đề ra những giải pháp cơ bản là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung tuyên truyền một số nội dụng chủ yếu Kết luận số 97/2014 Của Bộ Chính trị về “ Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 ( khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghi quyết số 100/2015 của Quốc hội ( khóa XIII) “ Phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016- 2020”; Quyết định 1600/2016 của Thủ tướng Chính phủ “ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020”; Công văn số 1345/2018 của Bộ NN&PTNT “ Về hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018- 2020”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “ Thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học- công nghệ, phát triển sản xuất; tích cực phát động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “ Về đẩy mạnh phát triển kinh tế đến năm 2020”, Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XV) “ Về giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016- 2020 và Đề án giảm nghèo của huyện, nhất là Đề án chuyển đổi ngành nghề cho lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2017- 2020; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội trong đầu tư phát triển sản xuất và sinh kế cho người dân; tập trung nâng cao năng lực của Ban chỉ đạo các cấp và bộ máy quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “ Về xây dựng huyện xanh- sạch- đẹp” và Công văn 151 của Ban Thường vụ Huyện ủy “ Về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường”. Đồng thời, mỗi xã phải chọn 01 ấp làm điểm tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhanh mô hình nông thôn mới kiểu mẫu để nhân rộng các ấp còn lại. Tính đến nay, huyện Phước Long có 30/67 ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và huyện đang tập trung chỉ đạo quyết liệt 4 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao để đến cuối năm công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: Xã Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây và Hưng Phú. Trước mắt, cuối tháng 6 này huyện công nhận xã Vĩnh Phú Tây và Vĩnh Thanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã còn lại huyện quyết tâm công nhận vào cuối năm 2019. Ông Đặng Tiến Út- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Phước Long, cho biết: Để thực hiện hoàn thành Kế hoạch của Huyện ủy và Đề án của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện “Về đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao- công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018- 2020”, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ huyện đến cơ sở gắn với rà soát, củng cố, nâng cao năng lực bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo theo hướng chất lượng và hiệu quả; chỉ đạo cấp ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương dựa trên khả năng huy động nguồn lực thực tế”.

Với những bài học kinh nghiệm qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng với huy động tổng hợp nguồn lực trong quần chúng nhân dân. Tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phước Long sẽ tiếp tục thi đua thực hiện thành công cuộc cách mạng mới là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018- 2020. Đồng thời đây cũng là cơ sở quan trọng để tiến tới công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, nhằm lập thành tích dâng quà chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Quốc Vũ

 

Số lượt xem: 401

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready