null Quan tâm xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới phát triển

Phong trào nông dân
Thứ tư, 20/05/2020, 16:45
Màu chữ Cỡ chữ
Quan tâm xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới phát triển

Huyện ủy Phước Long triển khai thực hiện Kết luận 61 Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”, cũng là thời điểm huyện vinh dự được Trung ương chọn là 1 trong 5 huyện chỉ đạo điểm của cả nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 691 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1345 của Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn; Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đề án, Kế hoạch của UBND huyện “về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo”.

 

 

Đây là niềm vinh dự tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải quyết tâm thực hiện. Xác định được mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nông thôn phát triển toàn diện, nhân dân là chủ thể, hội viên các tổ chức đoàn thể làm nòng cốt tham gia thực hiện, đồng thời xác định tổ chức Hội Nông dân đóng vai trò rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo nông dân thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

 

Nhằm phát huy vai trò chủ thể của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện song song các nhiệm vụ trọng tâm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với Kết luận 61 Ban Bí thư, đặc biệt là Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Hội Nông dân các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời huyện chỉ đạo các cấp ủy đảngthường xuyên quan tâm chỉ đạo kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở và Chi tổ Hội; giới thiệu những cán bộ có uy tín, có năng lực tham gia lãnh đạo tổ chức Hội để đủ sức lãnh đạo nông dân thực hiện tốt các phong trào cách mạng địa phương, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới.

 

Bên cạnh việc chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Hội, huyện xác định công tác tuyên truyền, vận động, có ý nghĩa rất quan trọng, huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Huyện ủy, vừa làm tốt công tác “dân vận khéo”, gắn liền với công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Hội viên nông dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, trong đó thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của nông dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn; hiến đất, ngày công lao động để xây dựng, nâng cấp, mở rộng các công trình phúc lợi, phát động mỗi chi hội và cán bộ, hội viên nông dân nhận ít nhất một công trình, việc làm cụ thể, trọng tâm là công tác bảo vệ môi trường; cải tạo vườn tạp, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu: trồng cây xanh, hoa kiểng… tạo cảnh quan “sáng, xanh, sạch, đẹp” và mô hình “vườn sạch, nhà sạch, ao đìa sạch”.

 

 Cùng với đó,huyện đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tăng cường công tác hỗ trợ cho nông dân như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ về vốn, vật tư nông nghiệp, ứng dụng khoa hoc – công nghệ; xây dựng cơ sở hạn tầng, phục vụ sản xuất về thủy lợi, trạm bơm điện; xây dựng các mô hình điểm về hỗ trợ hướng dẫn nông dân sản xuất, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng ưu đãi như từ ngân hàng chính sách xã hội đặc biệt là nguồn từ quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư phát triển các mô hình sản xuất; chỉ đạo các cấp hội phát động các phong trào thi đua trong nông dân đặc biệt là phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, giảm nghềo bền vững”; phong trào “toàn dân đòan kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Tham gia xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, góp phần ngày càng tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo, làm cho người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc để người dân có điều kiện tham gia đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.

 

Chỉ đạo cho các cấp ủy Đảng, thực hiện theo quy chế hoạt động của cấp ủy, thường xuyên quan tâm tháo gỡ những khó khăn cho các cấp hội hoạt động ngày càng tốt hơn trong công tác Hội và phong trào nông dân, tạo điều kiện cho tổ chức Hội tham gia giám sát và phản biện xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt việc phát huy dân chủ ở cở, giúp cho tổ chức Hội và nhân dân được tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”, chú trọng việc tham gia giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở.

 

Từ những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đó, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; UBND tỉnh công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 và huyện công nhận 65/67 ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng đến nay công tác Hội và phong trào nông dân huyện Phước Long luôn vững mạnh là đơn vị có phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới dẫn đầu của tỉnh Bạc Liêu.

 

 LAN NGỌC (BDV TU)

Số lượt xem: 739

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready