null Từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh, nghĩ về công tác cán bộ

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Thứ ba, 23/11/2021, 11:06
Màu chữ Cỡ chữ
Từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh, nghĩ về công tác cán bộ

Với quan điểm “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng và đặt lên hàng đầu vấn đề cán bộ và công tác cán bộ. Người đã tập hợp và đào tạo được nhiều cán bộ, sau này trở thành các nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Trường Chinh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng… Người cũng cảm hoá và sử dụng nhiều người tài, giàu lòng yêu nước như Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ, Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Huyên, Đào Duy Anh… cùng Người giúp dân, giúp nước trong kháng chiến và xây dựng đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của dân tộc ta đã đạt được những thành tựu to lớn, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế được củng cố và nâng cao. Cùng với quá trình đổi mới, thể chế pháp luật nước ta đã và đang từng bước được hoàn thiện, nền hành chính công đã và đang từng bước được cải cách theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Môi trường làm việc của cán bộ, công chức đang dần được cải thiện. Đảng và Nhà nước ngày càng coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng người tài. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, công tác cán bộ còn nhiều bất cập, do nhiều nguyên nhân, trong đó có chính sách bảo đảm vật chất, động viên tinh thần chưa tương xứng nên nhiều cán bộ, công chức khu vực Nhà nước chuyển sang khu vực tư nhân. Dưới tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường, lợi dụng vị trí công tác mưu lợi cá nhân. Hiện tượng chạy chức, chạy quyền đang trở thành vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Để xây dựng một đội ngũ cán bộ thực sự có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trước hết đòi hỏi người làm công tác tổ chức, cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan. Đồng thời, mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó, bằng cách thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau đây:
Thứ nhất, mọi tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ (Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ). Mọi vấn đề chủ trương, chính sách, nhất là chủ trương, chính sách về cán bộ và công tác cán bộ phải được dân chủ thảo luận, tạo được sự đồng thuận. Đồng thời, tổ chức Đảng cần lắng nghe các ý kiến phản biện của các tổ chức đoàn thể, quần chúng để có chủ trương, nghị quyết phù hợp với quy luật khách quan và đáp ứng yêu cầu của cuộc sống.
Thứ hai, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ quan quản lý cán bộ và các cơ sở đào tạo cần thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, huấn luyện cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải bảo đảm ngoài những kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cần trang bị cho cán bộ những tri thức cần thiết về văn hoá - xã hội. Kiên quyết khắc phục tình trạng học chỉ vì bằng cấp, để đủ tiêu chuẩn đề bạt, bổ nhiệm, một biểu hiện của căn bệnh thành tích.
Thứ ba, mọi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh để chiến thắng cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân. Các tổ chức đảng phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ nạn tham nhũng, lãng phí, sính bằng cấp, chạy chức, chạy quyền... là một loại “giặc nội xâm” rất nguy hiểm. Cần có chế tài mạnh để kiên quyết đấu tranh hạn chế, tiến tới loại bỏ những thứ “giặc nội xâm”, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,  văn minh.

Ban Biên tập

Số lượt xem: 400

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready