null Tập huấn công tác lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở 2018

Tin hoạt động
Thứ tư, 04/04/2018, 14:59
Màu chữ Cỡ chữ
Tập huấn công tác lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở 2018

 
Học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Hội Nông dân các xã, thị trấn đăng ký 78 cán bộ Hội tham gia lớp tập huấn. Thời gian học 05 ngày từ ngày 26 - 30/3/2018 với 07 chuyên đề như sau: 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; 3. Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; 4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, công tác vận động nông dân của Đảng; 5. Hội Nông dân Việt Nam với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đôi thị văn minh”, kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên; 6. Hội Nông dân Việt Nam với công tác giám sát và phản biện xã hội; 7. Phổ biến giáo dục pháp luật. Học xong các chuyên đề học viên thi cuối khóa đều đạt và được cấp giấy chứng nhận 100%.

Các chuyên đề học viên được học nhằm trang bị kiến thức lý luận chính trị về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác chuyên môn nghiệp vụ của Hội Nông dân.

 

LÊ KIỆP

Số lượt xem: 275

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready