null Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tin hoạt động
Thứ tư, 05/06/2013, 15:01
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

 Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 – 2012”; Thực hiện Công văn số 03/SNN-PC ngày 04/01/2013 của Sở Nông nghiệp &PTNT về việc xây dng kinh phí thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2013 – 2016”. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2013 – 2016”. Mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân nhằm ổn định cuộc sống, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở. Đồng thời, mạnh dạn đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục mê tín dị đoan xuất hiện tại địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò và trách nhiệm của Hội nông dân các cấp trong lĩnh vực tuyên truyền, tư vấn và trợ giúp pháp luật, đồng thời hướng dẫn và vận động hội viên nông dân thường xuyên tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước”. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tư vấn pháp lý để giúp cho hội viên nông dân có đủ kiến thức tự bảo vệ quyền lợi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một công dân. Qua đó, mạnh dạn đóng góp xây dựng Đảng và chính quyền cơ sở, tích cực tham gia thực hiện phong trào “Tòan dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Để làm được những nội dung vừa nêu trên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp Hội tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1/- Hàng năm, xây dựng Kế hoạch phối hợp gia Sở Tư pháp với Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

2/- Hàng năm tổ chức 7 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỷ năng tư vấn pháp lý, tổ chức hòa giải … cho cán bộ Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở. (bình quân mỗi lớp khoảng 80 học viên) thời gian mỗi lớp là 01 ngày.

3/- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân ở cơ sở, thực hiện đạt 63 lượt/năm (bình quân mỗi xã phường, thị trấn 01 lượt/năm), mỗi lượt tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý có từ 40 đến 50 hội viên nông dân tham dự.

4/- Phối hợp xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát triển các mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại địa phương.

- Mỗi xã, phường, thị trấn hàng năm phải xây dựng, kiện toàn, củng cố 01 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”  và xây dựng lịch tổ chức sinh hoạt đều đặn hàng tháng.

5/- Hàng năm, Hội Nông dân các  huyện, thành phố phối hợp cùng Phòng Tư pháp cùng cấp tổ chức Hội thi “Nông dân với Pháp luật” vào những dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, của Hội Nông dân. Mỗi huyện, thành phố chọn ra một Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” hoạt động có chất lượng, hiệu quả và đạt thứ hạng cao trong Hội thi để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và trang bị thêm kiến thức pháp luật và kỷ năng hòa giải ở cơ sở để đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh.

- Hàng năm, tỉnh Hội phối hợp cùng Sở Tư  pháp tổ chức Hội thi “Nông dân với pháp luật” tại tỉnh nhằm chào mừng ngày truyền thống của 2 ngành.

THĐT

Số lượt xem: 63

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com