null Tình hình họat động công tác Hội và phong trào nông dân tháng 7/2012

Tin hoạt động
Thứ năm, 27/12/2012, 15:20
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình họat động công tác Hội và phong trào nông dân tháng 7/2012

1/- Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng:

Trong tháng, các cấp Hội tập trung tuyền truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của Hội. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết 26 Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội; 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012), kỷ niệm 67 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2012); tuyên truyền 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu…Kết quả tuyên truyền được 652 cuộc có 18.952 lượt người tham dự.

2/- Công tác củng cố, kiện toàn xây dựng tổ chức Hội và công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội:

Trong tháng thay đổi, bầu bổ sung 01 UVBCH, 01 Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sơ. Đến ngày 01/7/2012, đã tổ chức dứt điểm Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, tổng số có 63/63 Ban Chấp hành, 891 thành viên, 260 Ủy viên Ban Thường vụ; có 54/63 đồng chí Chủ tịch cơ sở Hội là cấp ủy (9 đ/c còn lại thuộc Thành phố Bạc Liêu không phải là cấp ủy), Phó Chủ tịch cơ sở Hội có 65 đ/c.

Trong tháng có 98 Chi Hội và 157 Tổ Hội tổ chức sinh hoạt hội viên, có 68 cán bộ từ Tỉnh đến Cơ sở Hội về tham gia sinh hoạt cùng Chi, Tổ theo tinh thần Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội. Đơn vị thực hiện tốt công tác này là Huyện Hội Phước Long đã tổ chức sinh hoạt được 54/78 Chi Hội và có hơn 20 cán bộ Hội cùng tham dự. Phát triển mới 402 hội viên (trong đó: Giá Rai 7 hội viên; Hòa Bình 71 hội viên; Vĩnh Lợi 37 hội viên; Hồng Dân 65 hội viên; Phước Long 96 hội viên; Đông Hải 126 hội viên), theo báo cáo chỉ riêng Thành phố Bạc Liêu trong tháng không phát triển được hội viên.

 Công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng được quan tâm, trong tháng tổ chức được 01 lớp, tại ấp Ninh Lợi, xã Minh Diệu (ấp điểm chỉ đạo của Tỉnh Hội) có 57 học viên tham dự, nâng tổng số từ đầu năm đến nay có 03 đơn vị tổ chức được 03 lớp (Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Hòa Bình). Ngoài ra, đưa 03 cán bộ Hội tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn tại Quãng Nam, do Trung ương Hội tổ chức.

Tổ chức kiểm tra được 97 cuộc về tình hình công tác Hội và phong trào nông dân; kiểm tra chương trình ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội; việc quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội phân bổ theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở…

3/- Tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

Các cấp Hội thực hiện khá tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc đề ra các nhiệm vụ, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp tình hình thực tế từng địa phương, ngoài ra tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tạo điều kiện giúp cho cơ sở tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2012-2017. Theo dõi nắm chặt tình hình, diễn biến tư tưởng và tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để báo cáo phản ánh cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời. Trong tháng các cấp Hội phối hợp hòa giải được 85 đơn thư yêu cầu khiếu nại, tố cáo (hòa giải thành 57 vụ, 28 vụ chuyển về cơ quan có thẩm quyền để giải quyết).

4/- Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng:

Trong tháng  các cấp Hội phát động được 791 hộ gia đình nông dân đăng kí sản xuất kinh doanh giỏi, nâng tổng số từ đầu năm đến nay có 3.607 hộ đăng kí. Phối hợp với ngành nông nghiệp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được 63 lớp tập huấn, có 1.890 lượt nông dân dự. Phối hợp hướng dẫn thành lập mới 02 tổ hợp tác sản xuất, có 27 thành viên (trong đó 01 THT sản xuất cá giống và 01 THT sản xuất trồng màu), nâng tổng số từ đầu năm đến nay thành lập mới được 11 tổ hợp tác sản xuất. Bên cạnh, Hội Nông dân các cấp phối hợp với các ngành dạy nghề và chuyển giao công nghệ cho hơn 148 lượt người, góp phần cùng toàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm có 7.709 lượt người được đào tạo nghề.

Công tác vận động Quỹ hỗ trợ nông dân tại địa phương luôn được Ban Thường vụ Tỉnh Hội quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhưng tỉ lệ vận động đạt rất thấp. Trong tháng chỉ riêng Huyện Hội Phước Long vận động được 16.900.000 đồng; thành lập mới 3 Tổ hùn vốn, có 45 thành viên, với tổng số tiền 2.250.000 đồng. Ngoài ra, vận động Quỹ an sinh xã hội và quỹ khuyến học với số tiền gần 300 triệu đồng, các cấp Hội vận động được 1.550 kg gạo; 06 kg cá giống và tranh thủ Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang hỗ trợ 5.000.000 hỗ trợ cho hội viên, nông dân nghèo. Vận động hỗ trợ trao vốn, phương tiện sản xuất cho 10 hộ nghèo với tổng số tiền gần 42 triệu đồng (trong đó Tỉnh Hội hộ trợ 03 hộ nghèo tại ấp điểm Ninh Lợi, xã Minh Diệu, với số tiền 10.600.000 đồng), ngoài ra Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ cất mới 02 căn nhà tình thương, với số tiền 44 triệu đồng.

5/- Phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện Pháp lệnh quy chế dân chủ cơ sở:

Trong tháng các cấp Hội luôn chú trọng đến tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát động và thực hiện sôi nổi, nhận thức và ý thức tự nguyện của cán bộ hội viên, nông dân từng bước được nâng lên. Ngoài nguồn vốn XDNTM các cấp Hội còn phối hợp huy động vốn từ các chương trình mục tiêu, vốn do nhân dân, doanh nghiệp đóng góp... Kết quả trong tháng đã vận động nông dân đóng góp trên 75 triệu đồng, hàng ngàn ngày công lao động, góp phần cùng các ngành thực hiện được 25 công trình giao thông, nông thôn, thủy lợi, thủy nông nội đồng …Ngoài ra, các cấp Hội còn phát động thực hiện mô hình “Vườn, nhà xanh - sạch - đẹp”, phát hoang bụi rậm, trồng cây xanh, gắn với phong trào xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông… Qua đó, phối hợp ngành liên quan công nhận 567 hộ gia đình nông dân văn hóa. Đặc biệt, thông qua hoạt động ấp điểm: Tỉnh Hội tổ chức trồng 500 cây xanh (xà cừ); phát hoang bụi rậm hai bên tuyến đường dài 1.000m; ra mắt 01 Câu Lạc bộ Bảo vệ môi trường, có 14 thành viên tại ấp Ninh Lợi, xã Minh Diệu. Các công trình phần việc nêu trên cũng nhằm chào mừng 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6).

6/- Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng:

Trong tháng các cấp Hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp, nhất là lực lượng Công an thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết nhiều vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân, không để phát sinh thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh trật tự. Phối hợp giáo dục, thuyết phục, răn đe 6 đối tượng thường xuyên khiếu kiện trên địa bàn nông thôn; vận động 80 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật cam kết không tham gia vào tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông; nhận cảm hóa giáo dục tại cộng đồng khu dân cư 23 đối tượng; Phối hợp khai báo 3 vụ vận chuyển tôm có tạp chất, thu giữ 72kg tôm thẻ và 158kg tôm sú. Phối hợp truy bắt 5 đối tượng trộm tôm ở địa bàn huyện Giá Rai, thu được gồm 01 vỏ lãi và 01 bao tôm sú giao cho Công an huyện Giá Rai xử lý… Đồng thời, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới, các cấp Hội còn tuyên truyền vận động hội viên, nông dân về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phối hợp triển khai biện pháp phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

VP

Số lượt xem: 48

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com