null Tổ chức và hoạt động của Câu Lạc bộ “nông dân với pháp luật”

Tin hoạt động
Thứ năm, 27/12/2012, 13:39
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ chức và hoạt động của Câu Lạc bộ “nông dân với pháp luật”

 Toàn tỉnh tổng số có 04 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, 25 thành viên, đối tượng tham gia gồm các đ/c trưởng khóm, ấp; công an khóm, ấp và các đoàn thể, mặt trận khóm, ấp. Trong đó đ/c Trưởng ấp làm chủ nhiệm các câu lạc bộ, các đ/c Chi Hội trưởng hoặc Chi Hội phó Hội Nông dân khóm, ấp làm Phó Chủ nhiệm, còn lại là thành viên các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

Từ năm 2004-2008, các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nên giai đoạn này các câu lạc bộ hoạt động đã đem lại nhiều hiệu quả đáng kể, mỗi tháng sinh hoạt 1-2 lần, nội dung sinh hoạt phong phú và đa dạng, chủ yếu tuyên truyền, phố biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các Luật như: Luật khiếu nại, tố cáo; Luật đất đai; Luật hôn nhân gia đình; Luật phòng, chống tham nhũng; pháp lệnh thực hiện quy chế cơ sở và các văn bản hướng dẫn có liên quan … Đặt biệt, phối hợp tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng nhân dân biết những vấn đề có liên quan đến quyền lợi ích trực tiếp của dân như: Đền bù giải phóng mặt bằng, mở rộng lộ giới, vận động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, qua đó góp phần làm cho quần chúng nhân dân, nhất là hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tham gia tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Nguồn kinh phí hoạt động được sự hỗ trợ của Trung ương Hội, mỗi tháng được hỗ trợ 360.000 đồng/1CLB, mỗi lần tham gia sinh hoạt hòa giải thành 01 vụ được hỗ trợ thêm 100.000 đồng, ngoài ra được hỗ trợ trang bị những đầu sách pháp luật, tủ sách, tivi, đầu đĩa và âm ly để phục vụ cho việc tuyên truyền, phố biến pháp luật trực tiếp bằng băng, đĩa hình…

          Để kịp thời chỉ đạo nhân rộng mô hình Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, năm 2008 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chọn xã Long Điền Đông (Đông Hải) xây dựng xã điểm thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và đã thành lập được 02 Câu lạc nông dân với pháp luật, có 15 thành viên, hoạt động đem lại nhiều hiệu quả đáng kế.

          Từ năm 2008 đến nay, các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật không được Trung ương Hội tiếp tục hỗ trợ, vì theo qui định Trung ương chỉ hỗ trợ trong thời gian mới thành lập câu lạc bộ, sau đó tỉnh và địa phương sẽ tự chủ trong việc hỗ trợ cho các câu lạc bộ hoạt động và nhân ra diện rộng. Về phía Tỉnh Hội đến nay chưa tranh thủ được với các cấp chính quyền để hỗ trợ kinh phí cho các câu lạc bộ tiếp tục hoạt động. Qua đó, các câu lạc bộ hoạt động ngày càng mờ nhạt, thiếu sự nhiệt tình trong công tác, dẫn đến hiệu quả thấp, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đã đặt ra. Trước tình hình trên, để duy trì, giữ chân các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, Ban Thường vụ Hội Nông tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân các cấp gắn việc sinh hoạt câu lạc bộ với việc sinh hoạt Chi, Tổ Hội và hội viên khóm, ấp để cầm chừng và tiếp tục phát huy tính hiệu quả, chờ khi có điều kiện tranh thủ Trung ương Hội, cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí để các Câu lạc bộ hoạt động tốt hơn.

Nhìn chung bước đầu, Hội Nông dân các cấp có sự phối hợp quản lý chặt chẽ đối với các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, có xây dựng chương trình, kế hoạch hưởng dẫn chỉ đạo thực hiện cụ thể ở từng thời điểm và giai đoạn khác nhau, cung cấp đầy đủ tài liệu, sổ, sách ghi chép, định kì có báo cáo về Hội cấp trên để nắm tình hình chỉ đạo, thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây các câu lạc bộ hoạt động kém hiệu quả, nguyên nhân chính, là do không có kinh phí hỗ trợ, mặt dù Tỉnh Hội hàng năm có đề ra phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện. Hội Nông dân các cấp, nhất là cấp cơ sở và cán bộ tư pháp ở một số đơn vị thiếu nhiệt tình trong công tác phối hợp và hỗ trợ về chuyên môn, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở trong hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật. Đặc biệt, việc quản lý các câu lạc bộ pháp luật thiếu chặt chẽ, sâu sát.

Số lượt xem: 113

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com