null Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tin hoạt động
Thứ sáu, 28/02/2020, 15:04
Màu chữ Cỡ chữ
Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 20/02/2020, Thường trực Hội Nông dân tỉnh thống nhất chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là Trung tâm) tiến hành Hội nghị tổng kết hoạt động trong năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Lành, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Thạch Thị  Duyên Thy, Giám đốc Trung tâm, đại diện các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và đại diện các Công ty, Doanh nghiệp có mối quan hệ hoạt động với Trung tâm.

 

Đồng chí  Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Giám đốc Trung tâm, trong năm 2019 Trung tâm xác định được chức năng, nhiệm vụ, đã chủ động xây dựng và ban hành các Kế hoạch hoạt động, triển khai đến các huyện, thị, thành Hội và Hội Nông dân các xã, thị trấn, thành phố cùng phối hợp thực hiện các dịch vụ và tư vấn, hỗ trợ nông dân. Kết quả đã ký kết và ban hành các văn bản như: Ký hợp đồng giữa Trung tâm với các Công ty, thực hiện được một số nội dung như: “Hợp tác điểm phân phối phân bón hữu cơ, vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học...”. Triển khai thực hiện Chương trình“Chuyên nghiệp hóa người nông dân” với Công ty Cổ phần tập đoàn Thủy sản Bồ Đề Bạc Liêu (Công ty CPTĐTSBĐBL) liên kết phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi tôm, khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi tôm. Ký kết Bản ghi nhớ phối hợp thực hiện Kế hoạch“Xây dựng cánh đồng lớn năm 2019-2020” với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lương thực Vĩnh Lộc (Công ty TNHH MTV LTVL) kết nối nông dân thực hiện mô hình cánh đồng lớn liên kết hợp tác xã, tổ hợp tác gắn bao tiêu “đầu ra” cho nông dân. Triển khai Kế hoạch số 29-KH/HNDT, ngày 03/06/2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về “Triển khai thực hiện Mô hình nông sản an toàn năm 2019”.

Trên cơ sở các chương trình phối hợp, Trung tâm đã tổ chức triển khai được 14 cuộc có 1.544 lượt hội viên, nông dân tham dự. Qua đó, giới thiệu cho 728 hội viên, nông dân được tiếp cận sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi tôm; 178 hội viên, nông dân được tiếp cận sản phẩm phân bón mới NPK sử dụng trong trồng lúa; 165 hội viên, nông dân và 02 Hợp tác xã được tiếp cận sản phẩm phân bón hữu cơ, vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học sử dụng trong trồng lúa, trồng màu và cây ăn trái. Phối hợp trong việc tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao các tiến bộ mới được ứng dụng theo quy trình công nghệ sinh học, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về ý nghĩa và sự cần thiết khi tham gia thực hiện mô hình cánh đồng lớn, gắn với việc liên kết sản xuất  và bao tiêu nông sản, giúp ổn định đầu ra lúa thương phẩm cho nông dân.

Trong năm 2019, Trung tâm phối hợp tổ chức 07 cuộc hội thảo, 06 cuộc tọa đàm chuyển giao khoa học kỹ thuật về sử dụng sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi tôm, sản phẩm phân bón hữu cơ, vi sinh và giới thiệu sản phẩm phân bón mới NPK với trên 1.450 lượt hội viên, nông dân tham dự. Phối hợp tổ chức 01 cuộc giới thiệu, tư vấn chính sách bán sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi tôm với trên 50 lượt hội viên, nông dân tham dự. Qua các cuộc hội thảo, tọa đàm có 750 hội viên, nông dân được Công ty CPTĐTSBĐBL hỗ trợ cho 7.500 lít sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi tôm và hỗ trợ thêm trên 300 lít sản phẩm cho cán bộ Hội nhằm ứng dụng thử nghiệm mô hình nuôi tôm với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh, Trung tâm phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp nông nghiệp Phúc Lợi hỗ trợ nông dân thực hiện 06 điểm khảo nghiệm sử dụng sản phẩm phân bón lá, bón rễ, dưỡng hạt, nâng PH, diệt sâu, rầy bằng vi sinh và chế phẩm sinh học tại huyện Hòa Bình khảo nghiệm trên 02 mô hình (Cây đu đủ và Hành lá); Thị xã Giá Rai (mô hình trồng lúa); Thành phố Bạc Liêu khảo nghiệm trên 03 mô hình tập trung trồng màu (Hành lá và rau cải). Và phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn Thủy sản Bồ Đề Bạc Liêu hỗ trợ nông dân thực hiện 07 điểm thử nghiệm sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi tôm tập trung ở xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Thịnh và một số xã vùng tôm - lúa thuộc hai huyện Phước Long và Hồng Dân.

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp triển khai được 04 điểm sử dụng và phân phối phân bón hữu cơ, vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học (HTX Tiên Tiến, HTX ấp 15, HTX Nông nghiệp Lúa vàng và 01 điểm ở hộ nông dân). Phối hợp triển khai được 10 điểm sử dụng và phân phối sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi tôm, trong đó 08 điểm là các HTX (HTX Ngô Kim, HTX Hưng Thịnh, HTX Quyết Tâm, HTX NTTS Phong Thạnh, HTX DVNTTS Thuận Phát, HTX Thành Công 1, HTX 30/4 và HTX Công nghệ cao) và 02 điểm ở hộ nông dân. Phối hợp tư vấn, giới thiệu 02 Hợp tác xã và 03 Tổ hợp tác thực hiện việc kết nối đầu vào về vật tư nông nghiệp và liên kết đầu ra lúa thương phẩm, thực hiện mô hình cánh đồng lớn trên tổng diện tích 1.668 ha có 1.221 hộ nông dân tham gia, năng suất đạt 06 tấn/ha.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhằm giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm đã giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với  số dư trên 20 tỷ đồng (bao gồm vốn Trung ương, vốn tỉnh và vốn huyện) giúp nông dân thực hiện các mô hình phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân rộng như: Mô hình nuôi Bò thịt, nuôi Sò huyết, mô hình trồng cây ăn trái xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân…Các mô hình nêu trên đã giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định, góp phầntăng thêm thu nhập. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện đề tài, dự án nuôi thử nghiệm cá Đối mục trên diện tích 7.000 m2 cho 04 hộ nông dân tại ấp Xóm Lẫm, xã Hiệp Thành, kinh phí thực hiện 50 triệu đồng (nguồn hỗ trợ từ Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ).

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HNDTW ngày 29/6/2016 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “tăng cường, vận động nông dân sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn” và Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy Ban Nhan dân tỉnh “về Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”. Qua đó, thực hiện Kế hoạch số 29-KH/HNDT ngày 03/6/2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu về thực hiện mô hình nông sản an toàn năm 2019. Trung tâm đã phối hợp, xây dựng, nâng cấp 03 Cửa hàng nông sản an toàn tại 03 điểm (Đông Hải, Giá Rai và thành phố Bạc Liêu) . Qua đó, Trung tâm đã giới thiệu cho các Cửa hàng tiếp cận với các Công ty, cơ sở sản xuất đã được cơ quan chức năng chứng nhận sản phẩm đạt OCOP của tỉnh và các Tổ hợp tác, Hợp tác xã được chứng nhận sản xuất an toàn, giúp các Cửa hàng chủ động hợp tác với các cơ sở sản xuất lấy các mặt hàng nông sản, thực phẩm bày bán đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số mặt hàng đã được kết nối như: Gạo (Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc); Gạo (Hợp tác xã Vĩnh Cường); Muối (Công ty Muối Bạc Liêu); Bánh Phồng tôm (Cơ sở sản xuất Bánh Phồng tôm Ý Tám); Mắm chua (Cơ sở sản xuất mắm Hưng Huệ); Mắm cá Trắm cỏ (HTX Thống Nhất); Rau, củ, quả (HTX Thành Công; HTX 8/3); Bánh tráng chuối, bánh phồng sữa, bánh phồng chuối, chuối ép, chuối xấy (Cơ sở sản xuất Nông sản Việt) đã được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng.

Trong năm 2019, Trung tâm đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương Hội tổ chức khóa đào tạo giảng viên TOT thực hiện dự án thúc đẩy bảo hiểm nông nghiệp cho 50 cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh. Ngoài ra, phối hợp với Ban tổ chức Hội chợ triển lãm Quốc tế Cần Thơ, tổ chức cho 90 hội viên, nông dân đến tham quan Hội chợ triển lãm Quốc tế và tham dự Hội thảo chuyên ngành thủy sản Aquaculture Việt Nam, tại thành phố Cần Thơ. Qua đó, giúp hội viên, nông dân có điều kiện tham quan, vaf được tư vấn chi tiết về cách sử dụng các sản phẩm mới trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy hải sản.

Đạt được những kết quả nêu trên chính là do có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Hội, sự phối hợp với một số Công ty và các phòng, ban thuộc Sở, Ngành cấp tỉnh đã giúp Trung tâm thực hiện tốt các hoạt động trong năm 2019. Bên cạnh, cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy của Trung tâm từng bước đã được kiện toàn và đi vào hoạt động, đáp ứng được việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp kịp thời.

Định hướng cho những hoạt động trong năm 2020, đồng chí Thạch Thị Duyên Thy, Giám đốc Trung tâm cho biết những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1- Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân về kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi, về vay vốn, cách thức sản xuất thông qua việc tăng cường tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho nông dân, giúp hội viên nông dân tiếp cận, hợp tác và cùng phát triển.

2- Tạo mối quan hệ phối hợp tốt với các công ty, doanh nghiệp thực hiện việc kết nối sản phẩm theo chuỗi cung ứng vật tư “đầu vào”, liên kết “đầu ra” cho mô hình sản xuất của nông dân.

3- Phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, nông dân, mời tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, hội thảo triển khai các mô hình sản xuất mới, các điểm trình diễn. Hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia thực hiện các mô hình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn sản xuất, chế biến, với việc kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả.

4- Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kết nối “đầu vào” về vật tư nông nghiệp và liên kết “đầu ra” lúa thương phẩm theo hướng hợp tác, phối hợp tư vấn, giới thiệu và triển khai các điểm phân phối các sản phẩm nuôi trồng thủy sản, sản phẩm phân bón hữu cơ, vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học. Hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi và thông qua tập huấn, hội thảo; Hỗ trợ vật tư nông nghiệp như: cây, con giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, qua việc tổ chức trình diễn, khảo nghiệm mô hình và qua việc thực hiện các chương trình, dự án khoa học công nghệ; Hỗ trợ cho vay từ nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân.

5- Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn hồ sơ pháp lý và kết nối nông sản an toàn cho 03 cửa hàng nông sản do Hội khởi xướng, tư vấn cho hội viên khi có nhu cầu kinh doanh các mặt hàng nông sản an toàn, khuyến khích các cửa hàng nông sản an toàn mở rộng trưng bày nhiều loại nông sản, thêm phong phú, đa dạng các mặt hàng.

6- Phối hợp với một số Sở, Ngành, Công ty, Doanh nghiệp để thực hiện thêm nhiều hoạt động dịch vụ và hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho nông dân tham quan mô hình trong và ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm, áp dụng trong sản xuất. Bên cạnh, thực hiện tốt công tác quan hệ đối nội, đối ngoại, giúp hội viên, nông dân trong tỉnh có điều kiện tiếp cận các chương trình, dự án và các mô hình sản xuất có hiệu quả, để vận dụng vào thực tế khi có đủ điều kiện.

7- Phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân, tập trung về những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, tư vấn, tuyên truyền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội giúp hội viên, nông dân hiểu rõ lợi ích và sự cần thiết khi tham gia bảo hiểm.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và nhu cầu thực tế của hội viên nông dân, Trung tâm sẽ bổ sung thực hiện các hoạt động, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của nông dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhằm đưa các hoạt động hỗ trợ ngày càng thiết thực hơn, giúp nông dân tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống, hỗ trợ đắc lực cho nông dân Bạc Liêu vững bước trong công cuộc thực hiện  Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong tiến trình đổi mới đất nước ./.

 Huỳnh Minh Trung

 

Số lượt xem: 834

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready