null Văn hóa đọc và phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi của Hội Nông dân Hồng Dân.

Tin hoạt động
Thứ hai, 03/08/2015, 08:07
Màu chữ Cỡ chữ
Văn hóa đọc và phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi của Hội Nông dân Hồng Dân.

 

Theo đó, các cấp Hội trong  huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền thông qua chương trình, kế hoạch và trên các phương tiện thông tin đại chúng như  Đài Truyền thanh, Bản tin nông dân, Trang Web của Hội nông dân tỉnh đặc biệt là các tủ sách, phòng đọc ở ấp ở xã và các ngành ... để giúp cán bộ, hội viên tìm hiểu về pháp luật, chính sách về nông nghiệp – nông dân – nông thôn; Các mô hình điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm hay, các gương người tốt - việc tốt, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, gương cán bộ Hội tiêu biểu, các phong trào nông dân và các hoạt động  của Hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên nông dân trong huyện. khi chưa có đề án và chương trình phối hợp  cũng có sự quan tâm, nhưng khi đã có đề án thì BTV hội nông dân lại có sự tăng cường tập trung chỉ đạo sâu sát hơn đến việc học tập kinh nghiệm, chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong nông dân thông qua “Xóa đói giảm nghèo thông qua việc khai thác, ứng dụng loại hình văn hóa đọc”. Mà trong đó, hội chú trong nhất là phát động thực hiện tốt Phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân Hồng Dân triển khai thực hiện sâu rộng trong những năm vừa qua. Phong trào đã thực sự tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu trong hội viên nông dân. Mục tiêu của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh (SXKD) doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là động viên giúp đỡ các hộ nông dân phát huy nội lực, đoàn kết giúp nhau phát triển SXKD, làm cho đời sống ngày càng được nâng lên và càng tạo được nhiều hộ nông dân SXKD giỏi. Nhận thấy tầm quan trọng của phong trào này, cùng với việc bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Ban Thường vụ Hội Nông dân  huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy tốt hơn việc khai thác, ứng dụng loại hình văn hóa đọc để làm động lực thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Việc nghiên cứu, học tập có thể thông qua nhiều hình thức và mọi lúc, mọi nơi.

Kết quả sau 5 năm hội đã cung cấp cho các chi hội hàng chục ngàn tờ tài liệu phục vụ nhu cầu của cán bộ, hội viên nông dân, nâng cao dân trí, ứng dụng KH – KT vào sản xuất – kinh doanh. Đồng thời, có hàng ngàn lượt nông dân là bạn đọc thường xuyên ở các thư viện từ huyện tới các xã. Đến nay, 100%  chi, tổ hội sinh hoạt đều đặn hàng tháng, xây dựng được quy ước, hương ước văn hóa và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ hội, từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn minh và đời sống văn hóa ở cơ sở. Vào thời điểm cây lúa ngoài đồng hứa hẹn một mùa vàng bội thu hay con tôm gần đến thời gian thu hoạch, nhưng  những người nông dân vẫn tranh thủ những thời gian nông nhàn hiếm hoi để tìm đến các buổi sinh hoạt hội, các buổi tập huấn, hội thảo đầu bờ…những người yêu thích đọc sách nói chung và người nông dân thiết tha với sách nói riêng  đã gặp gỡ trực tiếp với  sách, báo, tạp chí và các nhà khoa học; Nhằm chia sẻ niềm say mê đọc sách mong muốn tiếp cận thông tin phục vụ cho cuộc sống lao động.  

 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi mà Hội nông dân huyện phát động trong cán bộ, hội viên thời gian qua, đó là việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đầu tư thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất chất lượng cây trồng - vật nuôi và tạo ra nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, Hội nông dân các cấp trong huyện đã đặc biệt coi trọng sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản xen canh nhằm đem lại hiệu quả cao và bền vững. Huyện có hai vùng sản xuất ổn định: Vùng sản xuất theo mô hình luân canh tôm - lúa - cá kết hợp có diện tích hơn 19.000 ha và vùng chuyên canh cây lúa chất lượng cao gần 9 ngàn ha. Hội nông dân  cũng đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ hàng hóa, trong đó đặc biệt là đổi mới tư duy trong chỉ đạo sản xuất. Mở rộng mô hình liên kết 4 nhà " Nhà nước - Nhà nông - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học", gắn phong trào nông dân thi đua SXKDG với phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, thời gian gần đây, sản xuất nông nghiệp trong huyện đạt cả ba mặt: Năng suất, chất lượng và hiệu quả.  Đồng thời còn có hàng ngàn hộ nông dân đang hăng say sản xuất, kinh doanh, phát triển dịch vụ - thương mại và ngành nghề truyền thống. Do đó, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng"  đã thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên giảm nghèo và làm giàu trong hội viên, nông dân trong huyện. Kết quả hàng năm, Hội nông dân đã tổ chức phát động cho hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi ở 71/71 ấp có trên 8.000 hộ tham dự, qua đó có 7.544 hộ đăng ký thực hiện và trong đó đã có cán bộ và hội viên đạt cấp TW 17 hộ, cấp tỉnh 306 hộ, cấp huyện 1047 hộ và cấp xã 3.914 hộ hội viên. Nhưng cái được và đạt hơn cả là Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã thật sự có sự tác động tích cực thông qua việc khai thác, ứng dụng loại hình văn hóa đọc.

Có thể nói rằng thông qua Chương trình phối hợp với Thư viện huyện đã đạt được một số kết quả nhất định, đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phong trào sản xuất, kinh doanh trong những năm qua của Hội Nông dân đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tích đáng khích lệ; Kinh tế trang trại, gia trại có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Qua phong trào, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân giỏi với các hộ nông dân nghèo, hộ khó khăn đã trở thành nề nếp trong sản xuất và đời sống văn hoá của cộng đồng nông thôn. Phong trào đã tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Các hoạt động do Hội và Thư viện tổ chức đã góp phần cổ vũ, động viên tạo sự phấn khởi, tự tin rất lớn cho cán bộ, hội viên nông dân trong công tác và lao động sản xuất – kinh doanh. Qua đó, đem đến cho hội viên nông dân những kiến thức bổ ích về nhiều lĩnh vực như khoa học - kỹ thuật, văn hóa văn nghệ, và kiến thức về tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời đây còn là dịp để cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức về mọi mặt; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

 

Tùng Lâm

Số lượt xem: 47

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com